Cluburi Sanitarii pricepuți, în școlile din Blăgești și Comănești

În perioada vacanței școlare, continuă activitățile din cadrul Cluburilor Sanitarii pricepuți, organizate în școlile din comuna Blăgești și cartierul Șupan din Comănești, județul Bacău. Acestea constau în desfășurarea de ateliere în care copiii învață acordarea primului ajutor de bază, prin exerciții și simulări adaptate vârstei, sub coordonarea instructorilor de la Crucea Roșie Bacău.

Scopul este acela de a forma deprinderi de acordare a primului ajutor, dar și principii de viață sănătoasă în rândul elevilor.

Este o activitate în cadrul Proiectului “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!”, implementat de Crucea Roșie Bacău în parteneriat cu Primăria Blăgești, Primăria Comănești și Asociația Europeană a Romilor pentru Progres și Promovare Interculturală.

Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de Operator de Program, și are ca ca obiectiv general creşterea incluziunii sociale şi abilitarea a 1400 de romi din zone rurale și urbane marginalizate ale județului Bacău: satele Buda-cătun Șipote și Poiana Negustorului din comuna Blăgești și cartierul Șupan din orașul Comănești. Valoarea totală a proiectului este de 2.972.333,25 lei, dintre care valoarea grantului este de 2.912.558,75 lei.

Postat în Echitate pentru sanatate

În arhivă