Activități social-suportive, centrate pe nevoile persoanelor de etnie romă

Activități social-suportive, cu rol de prevenţie și sprijin, centrate pe nevoile persoanelor de etnie romă, din cartierul Șupan-oraș Comănești și satale Buda și Poiana Negustorului, din comuna Blăgești. În cadrul evaluărilor, și apoi consilierilor, specialistul în asistență socială identifică resursele de care dispune pentru demararea intervenției sociale, obstacolele existente, obiectivele și direcțiile planului de acțiune, precum și progresele realizate pe parcurs, și implicit rezultatele finale.

Sunt intervenții derulate în cadrul proiectului “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!”, activitățile acestuia cuprinzând: instruiri pe teme de educație pentru sănătate pentru persoane adulte de etnie romă și pentru elevi în școlile din comunitățile vizate; furnizarea de servicii medicale prin consultații realizate la domiciliu pentru, consultații stomatologie; formarea de tineri romi/tinere rome în voluntari ai Crucii Roșii Bacău, după obținerea certificării prin parcurgerea și absolvirea cursului de prim-ajutor; desfășurarea de ateliere și demonstrații de prim-ajutor de bază, cu participarea mamelor, însoțite de copii mici; derularea de consilieri social-suportive și consilieri juridice.

Proiectul “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!” este implementat în perioada 01.02.2022-30.09.2023, în parteneriat cu Primăria Blăgești, Primăria Comănești și Asociația Europeană a Romilor pentru Progres și Promovare Interculturală. Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de Operator de Program.

Postat în Echitate pentru sanatate

În arhivă