Arhiva lunara: ianuarie 2023

Întâlniri în comunitate, cu rolul de a identifica voluntari

Echipa Crucii Roșii organizează în această perioadă întâlniri cu cetățenii, în fiecare sat din comuna Colonești, cu rolul de a identifica potențialii voluntari. Aceste activități sunt derulate în cadrul Proiectului “Fii implicat în Colonești!”.

În cadrul întâlnirilor, sunt abordate teme precum: rolul voluntariatului, drepturile și obligațiile voluntarilor, importanța pregătirii comunității pentru o intervenție eficientă în caz de dezastre/crize, necesitatea organizării unei rețele de voluntari la nivelul comunei Colonești, pregătiți să intervină în situație de criză/dezastru. Vor fi încheiate ulterior contracte de voluntariat cu cetățenii care doresc voluntari ai Crucii Roșii, aceste persoane urmând să-și continue pregătirea prin participarea la cursuri de prim-ajutor.

Totodată, în cadrul discuțiilor, se pune accentul pe respectarea principiilor de egalitate de șanse/nediscriminare și sunt promovate obiectivele de dezvoltare durabilă.

Proiectul “Fii implicat în Colonești!” este implementat de Crucea Roșie Bacău în perioada 13.07.2022-12.09.2023, fiind cofinantat din …

Postat în Fii implicat in Colonești

Ghidul de bune practici – măsuri de prim-ajutor in situație de urgență este prezentat cetățenilor din comuna Colonești

În comuna Colonești se desfășoară în această perioadă întâlniri cu cetățenii, în cadrul cărora este prezentat Ghidul de bune practici – măsuri de prim-ajutor in situație de urgență. Sunt explicitate capitolele acestuia, atat cele cu privire la rolul Crucii Roșii-rol auxiliar al autorităților competente în situații de urgență/criză, tipurile de risc specifice, și mai ales managementul situațiilor de urgență/criză în cadrul comunităților din Colonești.

Ne bucură interesul cetățenilor cu privire la subiectele prezentate și gradul de implicare de care dau dovadă aceștia. Aceste reuniuni vor continua în lunile ianuarie-februarie 2023, și se vor finaliza prin încheierea a 45 de contracte de voluntariat.

În cadrul activității, prin întâlnirile cu cetatenii, dar si in cadrul exercitiului de simulare sitiutie de criza (simulare cutremur) s-a pus accentul pe respectarea princiiilor de egalitate de sanse/nediscriminare, si totodata au fost promovate obiectivele de dezvoltare durabila. …

Postat în Fii implicat in Colonești

Crucea Roșie Bacău furnizează un pachet de servicii medicale și de educație pentru sănătate

Numeroase persoane din comunitățile vulnerabile din comuna Blăgești și cartierul Șupan din orașul Comănești beneficiază în această perioadă de consultații medicale la domiciliu sau în ambulanța din dotarea Crucii Roșii Bacău.

Totodată, membrii comunității învață de la echipa noastră cum să aplice corect tehnicile de prim-ajutor, atât de necesare în momentul confruntării cu o situație de criză.

Acestea sunt activități în cadrul Proiectului “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!” , implementat de Crucea Roșie Bacău în perioada 01.02.2022-30.09.2023, în parteneriat cu Primăria Blăgești, Primăria Comănești și Asociația Europeană a Romilor pentru Progres și Promovare Interculturală. Proiectul are ca obiectiv general creşterea incluziunii sociale şi abilitarea a 1400 de romi din zone rurale și urbane marginalizate ale județului Bacău: satele Buda-cătun Șipote și Poiana Negustorului din comuna Blăgești și cartierul Șupan din orașul Comănești.

Pentru îndeplinirea obiectivului general, …

Postat în Echitate pentru sanatate

Noțiuni de prim-ajutor și de educație pentru sănătate sunt predate lunar elevilor din comuna Blăgești și cartierul Șupan din orașul Comănești

Mai mici sau mai mai mari, copiii din comunitatea cu populație majoritar de etnie romă din cartierul Șupan, oraș Comănești, învață să acorde primul-ajutor. Atenția cu care urmaresc explicațiile colegilor noștri si implicarea de care dau dovada in exersarea abilităților practice, sunt reale satisfactii pentru echipa Crucii Roșii Bacău.

Noțiuni de prim-ajutor și de educație pentru sănătate, inclusiv instruiri pe tema igienei dentare, sunt predate lunar de experții Crucii Roșii Bacău elevilor din comuna Blăgești și cartierul Șupan din orașul Comănești. Acestea sunt locațiile de implementare ale proiectului “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!”.

Pe toată durata proiectului, din februarie 2022 până în septembrie 2023, 865 de elevi din aceste comunități vulnerabile vor parcurge instruiri pe teme de educație pentru sănătate și își vor însuși abilități de acordare a primului ajutor de bază.

Proiectul “Echitate pentru sănătate, …

Postat în Echitate pentru sanatate