Centrul de Ingrijiri la domiciliu

Crucea Roșie Bacău este furnizor acreditat de servicii de îngrijire la domiciliu din luna ianuarie 2007. In prezent, Crucea Roșie Bacău deține Licență de funcționare pentru serviciul social CENTRUL DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE (Licență de funcționare seria LF, nr. 0001864) și Autorizație de funcționare pentru practica îngrijirilor la domiciliu prin personal medical angajat (Autorizatie de funcționare nr. 2552/12.05.2020). 

În cadrul CENTRULUI DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE  se doreste continuarea implementarii serviciilor sociale specializate destinate persoanelor vârstnice care vor contribui semnificativ la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi creşterea incluziunii sociale pentru beneficiari.

In vederea atingerii obiectivelor mai sus mentionate Crucea Rosie Bacau implementeaza in functie de nevoi pentru beneficiarii centrului urmatoarele servicii: consiliere; socializare şi petrecerea timpului liber; acordarea de sprijin material in functie de diferite finantari si de posibilitatile proprii (alimente in vederea prepararii lor acasa la beneficiar, imbracaminte, incaltaminte, lenjerie, produse de igiena, mobilier); îngrijiri socio –medicale (tratamente diferite, pansamente, monitorizare T.A., puls si temperatura, monitorizare glicemie, status neurologic, administrarea de medicamente orale, servicii pentru menţinerea igienei)- numai pe baza prescriptiilor medicale; transport şi însoţire în vederea deplasării; sprijin în gospodărie, menaj la domiciliu si preparare a hranei; transport la unitatile medicale/Comisia de Expertiza Medicala în vederea efectuarii de consultatii si tratamente de specialitate.

În cadrul CENTRULUI DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE, Crucea Roşie Bacău urmăreşte să întărească solidaritatea cu persoanele în vârstă, segment defavorizat, prin utilizarea performanţei filialei în implementarea serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu specifice acestui grup.

Tipurile de situaţii la care răspunde prezentul proiect:

Izolare socială, sărăcie extremă, vârstă înaintată, afecţiuni asociate care necesită asistenţă medicală, situaţii conflictuale, lipsa de informare cu privire la drepturi şi obligaţii, lipsa unor acţiuni de conştientizare şi sensibilizare cu privire la problemele cu care se confruntă persoanele vârstnice. Serviciile de îngrijire la domiciliu implementate de Crucea Roșie Bacău sunt servicii eficiente care să vină în întâmpinarea nevoilor beneficiarilor săi. Relevanţa activităţilor planificate a fi realizate prin proiect în sprijinul persoanelor vârstnice se justifică prin impactul lor asupra persoanelor vizate, prin ameliorarea situaţiei de criză şi a soluţionării concrete a situaţiei de criză cu care aceştia se confruntă.

Persoanele care doresc sa se adreseze Crucii Rosii Bacau in vederea accesarii serviciilor de ingrijire la domiciliu sunt rugate sa apeleze numarul de telefon 0234/523 733 sau sa ne contacteze prin intermediul e-mailului la adresa bacau@crucearosie.ro sau crucearosie.bacau@gmail.com, urmand ca ulterior sa completeze o cerere. 

Toate activităţile și serviciile din cadrul Centrului de ingrijire la domiciliu persoane varstnice se realizează cu respectarea atât a Principiilor Fundamentale ale Mişcării Internaţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie, a valorilor umanitare ale asistenţei sociale cât și a cadrului legal conform: Legii 17 din 2000 „Legea asistenţei persoanelor vârstnice”, O.G.68/2003 privind serviciile sociale și Ordinului nr. 29/2019 privind aprobarea Standardelor minime specifice de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice.

Proiecte in derulare care vizeaza ingrijirile la domiciliu:

Titlul Proiectului: DEMNITATE PENTRU BUNICII NOȘTRI, 2019-2021

Localizarea: municipiului Bacau si comunele Colonesti, Corbasca si Traian, Costul total al proiectului:  2,792,367.84 lei

Finanțatorii proiectului: Ministerul Fondurilor Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational capital Uman.

Contract: POCU/436/4/4/127223

Scopul: Reducerea numărului de persoane varstnice aflate in situatii de dependenta si/sau risc de excluziune sociala prin furnizarea de servicii integrate de ingrijire la domiciliu, adecvate nevoilor specifice ale acestora. Este vorba despre 161 de persoane varstnice cu domiciliul in municipiului Bacau si comunele Colonesti, Corbasca si Traian. Implementarea  proiectului propus va avea ca rezultat imbunatatirea accesului varstnicilor la servicii sociale, precum si cresterea calitatii serviciilor acordate acestora.

Rezultatele proiectului: Din cele 161 persoane varstnice care apartin grupurilor vulnerabile, minim 97 persoane (60%) vor depasi situatia de vulnerabilitate, ca urmare a sprijinului primit prin proiect. Furnizarea serviciilor sociale destinate persoanelor varstnice va fi realizata integrat, pe langa serviciile de ingrijire social-medicala propriu-zise fiind acordate si alte servicii de recuperare/reabilitare (psihoterapie, psihopedagogie, logopedie etc), servicii de consiliere socială, juridică şi de informare,  ajutorul acordat de îngrijitorii formali persoanelor vârstnice dependente pentru efectuarea activităților de bază și instrumentale ale vieții zilnice.