Beneficiari

Programul social al Crucii Roșii Bacău vizează îmbunătățirea condițiilor de existență, pe termen mediu și lung, pentru persoanele vulnerabile. Personalul calificat și voluntarii răspund solicitărilor sutelor de persoane, mergând în primă fază la domiciliul acestora pentru a efectua anchete sociale și pentru a investiga gravitatea situațiilor. În funcție de constatarea situațiilor care amenință supraviețuirea sau posibilitățile de trai, în condiții minime de securitate materială și demnitate umană, persoanele vulnerabile sunt introduse in baza de date a programului social, în vederea ajutorării acestora.

Acțiunile Crucii Roșii Române se împart în trei categorii:

  • prevenirea suferințelor, ajutând oamenii să se pregatească pentru a evita expunerea la situații care le pot spori vulnerabilitatea
  • ajutorarea persoanelor a căror vulnerabilitate se agravează datorită unei catastrofe sau a unei crize
  • alinarea suferinței prin reducerea vulnerabilității, îmbunătățind capacitățile persoanelor care trăiesc constant în situații în care securitatea lor materială și demnitatea umană le sunt amenințate.

 
Grupul – țintă căruia i se adresează programul social al Crucii Roșii Bacău este format din:

  • persoanele care domiciliază în județul Bacău și care, din motive de natură economică, fizică, psihică sau socială sunt în incapacitatea de a-și asigura nevoile sociale. Dacă nevoile sociale nesatisfăcute sunt cele fundamentale (definite prin Strategia 2010 FISCSR) – hrana, locuința, îmbrăcămintea, sănătatea – atunci cele mai vulnerabile persoane sunt cele care trăiesc în condițiii de sărăcie extremă.

 
Constant, în cadrul filialei am reușit să acționăm în :

  • direcția prevenirii abandonului școlar pentru elevii care provin din familii cu situație materială precară sau care sunt orfani neinstituționalizați. Beneficiarii acestui program sunt 5000 de copii.
  • sprijinirea punctuală a 50 familii dezavantajate din județul Bacău – servicii de consiliere, sprijin material.
  • servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice- 230 beneficiari.
  • organizarea Caravanei Moș Crăciun și a Caravanei Iepurașului având ca beneficiari 256 de familii și 2500 copii din județul Bacău.