Arhiva lunara: septembrie 2023

Livrabilele Proiectului ”Fii implicat în Colonești!”

În perioada de implementare a Proiectului “Fii implicat în Colonești!”- cod SIPOCA 875/MySmis 2014+ 151354, 13.07.2022-12.09.2023, Filiala Bacău a Societății Naționale de Cruce Roșie din România (Crucea Roșie Bacău) a realizat următoarele livrabile:
– Regulament de organizare și funcționare pentru activitățile și serviciile oferite în cadrul Proiectului ”Fii implicat în Colonești!”
– Cod etic și reguli de conduită pentru personalul implicat în cadrul Proiectului ”Fii implicat în Colonești!”
– Procedura de achiziții din cadrul Proiectului
– Procedura de arhivare din cadrul Proiectului
– Metodologie selectare si inregistare grup țintă cadrul Proiectului ”Fii implicat în Colonești!”
– Comunicat de presă lansare proiect, afiș A3, flyer A5, roll-up
– Prezentarea Proiectului ”Fii implicat în Colonești!”, material realizat în power point și utilizat ulterior, în cadrul evenimentelor din perioada de implementare.
– Prezentarea principiilor orizontale în cadrul Proiectului, material realizat în power point …

Postat în Fii implicat in Colonești

Proiectul “Fii implicat în Colonești!” a ajuns la final. În conferința de închidere, au fost prezentate rezultatele proiectului

Filiala Bacău a Societății Naționale de Cruce Roșie din România (Crucea Roșie Bacău) a implementat în perioada 13.07.2022-12.09.2023 Proiectul “Fii implicat în Colonești!”- cod SIPOCA 875/MySmis 2014+ 151354, având ca obiectiv general “creșterea capacității organizaționale a SNCRR Filiala Bacău de a se implica în formularea unui standard comun la nivelul comunității și totodată dezvoltarea la nivel local a unei rețele de voluntari în comuna Colonești, ce vin în sprijinul comunității în situație de criză”.
În data de 11.09.2023, a fost organizată Conferința de închidere a proiectului, ce a avut ca scop diseminarea rezultatelor proiectului. Au participat reprezentanți ai Crucii Roșii Bacău, ai UAT Comuna Colonești, ai Subfilialei Colonești de Cruce Roșie, cadre didactice, membrii ai echipei de proiect, angajați și voluntari.
Au fost prezentat activitățile derulate, impactul acestora asupra beneficiarilor, metodologia utilizată, precum și o serie de aspecte referitoare la …

Postat în Fii implicat in Colonești

Deșteptarea, 27/09/2023: Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună

Filiala Bacău a Societăţii Naţionale de Cruce Roșie România a organizat pe data de 26 septembrie 2023 Conferința de încheiere a Proiectului “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!”, în sala de ședințe din cadrul Instituției Prefectului.

Proiectul “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!” a fost implemementat în perioada februarie 2022-septembrie 2023, în parteneriat cu Primăria Blăgești, Primăria Comănești și Asociația Europeană a Romilor pentru Progres și Promovare Interculturală, și în colaborare cu Consiliul Județean și cu Instituția Prefectului Județului Bacău. Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de Operator de Program

Postat în Aparitii in presa

Femeile rome învață să acorde primul ajutor

Atelierele de prim-ajutor Mama și copiii continuă în comuna Blăgești și cartierul Șupan din orașul Comănești, locațiile în care Crucea Roșie implementează proiectul “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!”
A fost organizată această subactivitate cu participarea mamelor și a copiilor antepreșcolari/preșcolari din următoarele motive: urmărim participarea femeilor rome, alături de copii, prin dezvoltarea un mediu prietenos de desfășurare a activităților. Astfel, mamele cu copii mici nu vor fi împiedicate să participe la atelierele Crucii Roșii; în cadrul acestora, sunt prezentate tehnici de prim-ajutor de bază, universal valabile, pe care le poate practica oricine, fără niciun fel de experiență medicală. Nu în ultimul rând, femeile rome participă și se afirmă în cadrul unor activități dedicate exclusiv lor, ce presupun dezvoltarea cunoștințelor și abilităților de prim ajutor, igienă și educație pentru sănătate. Sunt abordate abordează noțiuni de bază: siguranța …

Postat în Echitate pentru sanatate

Atelierele de prim ajutor Mama și copiii continuă în comuna Blăgești și cartierul Șupan din orașul Comănești

Atelierele de prim ajutor Mama și copiii continuă în comuna Blăgești și cartierul Șupan din orașul Comănești

Echipa Crucii Roșii Bacău susține lunar cursuri și demonstrații dedicate persoanelor de etnie romă din comuna Blăgești și cartierul Șupan din orașul Comănești, locațiile în care este implementat proiectul “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună”.
Una dintre aceste activități este dedicată exclusiv femeilor-Atelierele de prim ajutor Mama și copiii. Am organizat această subactivitate cu participarea mamelor și a copiilor antepreșcolari/preșcolari din următoarele motive: urmărim participarea femeilor, alături de copii, prin dezvoltarea uuin mediu prietenos de desfășurare a activităților. Astfel, mamele cu copii mici nu vor fi împiedicate să participe la atelierele Crucii Roșii; în cadrul acestora, sunt prezentate tehnici de prim-ajutor de bază, universal valabile, pe care le poate practica oricine, fără niciun fel de experiență medicală. Nu în ultimul …

Postat în Echitate pentru sanatate