Educatie pentru sanatate

Educația pentru sănătate se regăsește printre activitățile desfășurate constant de Crucea Roșie Bacău, de-a lungul celor 136 de ani de activitate.

Prin aplicarea acestui program se urmărește atingerea următoarelor obiective:

  • promovarea normelor de igienă personală și colectivă;
  • prevenirea și combaterea bolilor transmisibile;
  • prevenirea și combaterea consumului de alcool, tutun și droguri;
  • prevenirea și combaterea bolilor netransmisibile.

 
Dacă în urmă cu un secol organizația derula campanii de combatere a malariei și tifosului, astăzi Crucea Roșie Bacău activează în domeniul prevenirii și combaterii HIV/SIDA, TB și altor boli transmisibile sau netransmisibile, implicându-se de fiecare dată în problemele prioritare de sănătate publică.

Programul se adresează întregii populații, în general, și, în mod special, tinerilor, iar acțiunile se desfășoară în parteneriat cu organizații guvernamentale și nonguvernamentale.

Programul de sănătate este derulat cu sprijinul voluntarilor pregătiți în cadrul unor seminarii organizate de Crucea Roșie Română.

Crucea Roșie Bacău elaborează și distribuie materiale de informare: pliante, broșuri cu tematică educativ-sanitară în cadrul campaniilor și acțiunilor cu teme specifice.