Situatii de urgenta

Dezastrele naturale lovesc în toate țările, indiferent de condiția lor economică. Creșterea rapidă a populației și urbanizarea în expansiune, degradarea mediului cauzată de despăduriri, schimbarea cursurilor apelor și creșterea folosirii unor resurse pe cale de a se epuiza, globalizarea și dezvoltarea economică rapidă, războaiele și mișcările masive de populație au un mare impact asupra planetei, crescând frecvența și consecințele dezastrelor.