Arhiva lunara: mai 2023

Echipajul medical al Crucii Roșii Bacău continuă să ofere consultații în comunitate

Echipajul medical al Crucii Roșii Bacău continuă să meargă lunar pe teren pentru a efectua consultații medicale la domiciliu și în ambulanță, în localitățile Blăgești și Comănești, acolo unde trăiesc persoane vulnerabile, de etnie romă. Consultațiile se finalizează prin completarea unor fișe de monitorizare medicală, ce vor fi ulterior transmise și către medicii de familie. Servicii medicale oferite: monitorizare parametrii, asistare pentru respectarea prescripțiilor medicale, efectuarea de tratamente prescise, recomandări.

Sunt activități permanente în cadrul Proiectului “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!”, implementat de Crucea Roșie Bacău în parteneriat cu Primăria Blăgești, Primăria Comănești și Asociația Europeană a Romilor pentru Progres și Promovare Interculturală.

Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de Operator de Program, și are …

Postat în Echitate pentru sanatate

Continuă cursurile de prim-ajutor destinate cetățenilor din Colonești

În această perioadă, continuă cursurile de prim-ajutor destinate cetățenilor din comuna Colonești.

Foarte multe persoane sunt rănite sau chiar ucise de leziuni cauzate de diferite situații neprevazute. Este recunoscut faptul că luarea unor măsuri imediate și aplicarea tehnicilor corespunzătoare după producerea unui accident sau a unei situații de criză poate reduce considerabil decesele și vătămările. Tocmai de aceea, instructorii Crucii Roșii Bacău instruiesc membrii din comunitate în acordarea primului ajutor de bază. Instructorii insistă asupra exersării abilităților practice, și ne bucură gradul de interes al membrilor comunității în privința însurii acestor tehnici simple, care pot însă salva vieți.

Sunt activități din cadrul Proiectului “Fii implicat în Colonești!”, implementat de Crucea Roșie Bacău în perioada 13.07.2022-12.09.2023, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020, cod SIPOCA 875/MySmis 2014+ 151354.
Valoarea totală a proiectului este 415.191 lei, din care …

Postat în Fii implicat in Colonești

Cetățenii din Colonești sunt informați asupra tipurilor de risc din comună

În cadrul reuniunilor de lucru ale Subfilialei Colonești de Cruce Roșie sunt luate în discuție teme precum nevoia de implicare a comunității în situație de criză (incendii, inundații, pandemii, cutremure), precum și necesitatea organizării unei rețele de voluntari în comună, astfel încât aceștia să reprezinte liantul dintre comunitate și autoritatea publică.

Participanții discută pe marginea ”Ghidului de bune practici. Măsuri de prim-ajutor în situație de urgență”, ce cuprinde tipurile de risc specifice UAT Colonești și modalitățile concrete de răspuns la acestea, cu implicarea voluntarilor în gestionarea situației de dezastru/post-dezastru și în pregătirea populației. Ulterior, toate aceste informații sunt prezentate cetățenilor din comună.

Sunt activități din cadrul Proiectului “Fii implicat în Colonești!”, implementat de Crucea Roșie Bacău în perioada 13.07.2022-12.09.2023, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020, cod SIPOCA 875/MySmis 2014+ 151354.
Valoarea totală a proiectului este …

Postat în Fii implicat in Colonești

Activități educative non-formale: diversitate culturală, toleranță, obiceiuri și tradiții rome

În perioada de implementare a Proiectului “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună”, elevii și adulții din comuna Blăgești și din cartierul Șupan din orașul Comănești sunt instruiți pe diferite teme, cum ar fi educația pentru sănătate și acordarea primului ajutor, dar și cu privire la cultura și tradițiile populației de etnie romă. Este cunoscut faptul că unul dintre instrumentele cele mai facile, practice şi eficiente de combatere a discriminării este promovarea culturii, tradițiilor și istoriei unei etnii.

Activitățile educative non-formale se desfășoară în cadrul diferitelor ateliere, folosind metode specifice acestei forme educaționale, adaptate pe grupe de vârstă, fiind abordate teme precum: diversitate culturală, toleranță, obiceiuri și tradiții. Astfel, copiii au posibilitatea, pe lângă cunoașterea specificului culturi rome (în cazul copiilor neromi), să-și dezvolte competențe de relaționare și de responsabilizare. Nu în ultimul rând, sunt prezentate elevilor modele …

Postat în Echitate pentru sanatate

Consultații medicale în comunități și exersarea abilităților practice de acordare a primului ajutor

Instruri pe teme de prim-ajutor și educație pentru sănătate sunt realizate lunar de echipa Crucii Roșii Bacău în comunitățile vulnerabile, cu populație majoritar romă, din comuna Blăgești-satele Buda și Poiana Negustorului și cartierul Șupan din orașul Comănești. Sunt prezentate și apoi exersate abilitățile practice de intervenție într-o situație nedorită, spre exemplu înghițirea unui bol alimentar, otrăvirea și primul ajutor în intoxicații, fracturi, arsuri, și multe altele.

Nu în ultimul rând, echipajul Crucii Roșii Bacău, format din medic, asistent medical și ambulanțier, ajunge constant în comunitățile menționate pentru realizarea de consultații medicale.

Activitățile sunt realizate în cadrul Proiectului “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!” , implementat în perioada 01.02.2022-30.09.2023, în parteneriat cu Primăria Blăgești, Primăria Comănești și Asociația Europeană a Romilor pentru Progres și Promovare Interculturală.
Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, în cadrul Programului “Dezvoltare locală, …

Postat în Echitate pentru sanatate