Fii implicat in Colonești

Ultimele noutăți ale proiectului

 • Instruire pe tema producerii unui cutremur în Școala Gimnazială Smaranda Apostoleanu din Colonești

  Echipa Crucii Roșii Bacău a derulat recent o instruire cu cadrele didactice și elevii din Școala Gimnazială Smaranda Apostoleanu Colonești cu privire la modalitățile de reacție în cazul proceducerii unui cutremur, precum și după terminarea mișcărilor seismice. Astfel, au fost dezbăutie și prezentate următoarele teme: luarea măsurilor de protecție a elevilor și conducerea activităților de evacuare în cazul producerii unui cutremur, cunoașterea modului de intervenție de către personalul cu atribuții în acest sens și antrenarea cadrelor didactice și a elevilor pentru asigurarea protecției proprii, rolul voluntarilor și modul de intervenție în situație de criză. Colegii noștrii au prezentat totodată conținutul unei truse de supraviețuire în caz de dezastru. În perioada imediat următoare, va fi organizat un exercițiu-simulare de cutremur în unitatea de învățământ menționată, în care vor fi testate toate aceste abilități. Activitățile se derulează în cadrul Proiectului “Fii implicat în Colonești!”, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020, cod SIPOCA 875/MySmis 2014+ 151354, ce este implementat de Crucea Roșie Bacău în perioada 13.07.2022-12.09.2023. Valoarea totală a proiectului este 415.191 lei, din care 345.854,11 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FSE.

 • Exercitiu- simularea producerii unui cutremur în Școala Gimnazială Smaranda Apostoleanu din Colonești

  În Școala Gimnazială Smaranda Apostoleanu Colonești a fost organizat recent un exercițiu în care au fost implicați elevii și cadrele didactive și care a presupus simularea unui cutremur. Au fost exersate astfel modalitățile de reacție în cazul proceducerii unui cutremur, precum și după terminarea mișcărilor seismice. Acest exercițiu a fost organizat de voluntarii din cadrul Subfilialei Colonești de Cruce Roșie, cu sprijinul conducerii unității de învățământ și a cadrelor didactice implicate. Potrivit scenariului, seismul a produs o serie de avarii la clădirea şcolii, și a cuprins adăpostirea elevillor în timpul seismului, precum și evacuarea acestora în siguranță, după finalizarea acestuia. Prin acest exerciţiu se urmăreşte formarea unui comportament adecvat care să le asigure participanţilor un grad ridicat de siguranţă şi protecţie în caz de cutremur. Activitățile se derulează în cadrul Proiectului “Fii implicat în Colonești!”, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020, cod SIPOCA 875/MySmis 2014+ 151354, ce este implementat de Crucea Roșie Bacău în perioada 13.07.2022-12.09.2023. Valoarea totală a proiectului este 415.191 lei, din care 345.854,11 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FSE.

 • De la mic la mare, elevii din Colonești învață să acorde primul-ajutor

  De la mic la mare, elevii din școlile de pe raza comunei Colonești învață să acorde primul-ajutor de la instructorii Crucii Roșii. Este o activitate permanentă în cadrul Proiectului “Fii implicat în Colonești!”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020, cod SIPOCA 875/MySmis 2014+ 151354, ce este implementat de Crucea Roșie Bacău în perioada 13.07.2022-12.09.2023. Chiar de la vârste mici, copiii pot acorda primul ajutor și pot salva viața unui membru al familiei sau a unui coleg de școală. În plus, copiii înșiși se confruntă cu un risc ridicat de rănire neintenționată, prin urmare este esențial să știe cum să reacționeze într-o situație de urgență. Activitățile de instruire vor continua în lunile viitoare, astfel încât toți elevii să parcurgă aceste noțiuni, acestea fiind prevăzute în Parteneriatul pentru dezvoltare locală, încheiat între Crucea Roșie Bacău și UAT Comuna Colonești Obiectivul general al proiectului este “creșterea capacității organizaționale a SNCRR Filiala Bacău de a se implica în formularea unui standard comun la nivelul comunității și totodată dezvoltarea la nivel local a unei rețele de voluntari în comuna Colonești, ce vin în sprijinul comunității în situație de criză”. Valoarea totală a proiectului este 415.191 lei, din care 345.854,11 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FSE.

 • A fost înființată Subfiliala Colonești de Cruce Roșie

  Subfiliala de Cruce Roșie Colonești a fost înființată recent și are deja peste 30 de membrii, care își doresc să organizeze activități în sprijinul semenilor lor. Subfiliala nou înființată are un sediu, în imobilul în care a funcționat Cabinetul Medical Uman Colonești, dar și un plan de activități pentru perioada urmatoare, dintre care amintim: implementarea unui program de voluntariat și constituirea unei rețele de voluntari; pregătirea și susținerea cursurilor de prim-ajutor pentru cadrele didactice din unitățile de învățământ de pe raza localității, dar și pentru alte persoane interesate; organizarea unor campanii de informare cu privire la importanța pregătirii comunității pentru o intervenție eficientă în caz de dezastre/crize și derularea de acțiuni concrete în acest sens, organizarea unor instruiri pe teme de igienă și educație pentru sănătate pentru toți elevii din școlile din comuna Colonești.

 • Continuă atelierele de lucru din comuna Colonești

  Crucea Roșie Bacău a continuat să organizeze ateliere de lucru în comuna Colonești, cu participarea reprezentanților autorității publice locale și ai societății civile. În cadrul acestora, sunt dezbătute teme precum: nevoia de implicare a comunității în situații de criză (ex: incendii, inundații, cutremure, pandemii, etc), dar și necesitatea organizării unei rețele de voluntari, care să reprezinte liantul între comunitate și autoritatea publică. De asemenea, este important de menționat că în luna noiembrie a a fost înființată subfiliala de Cruce Roșie Colonești, care deja peste 30 de membrii, ce își doresc să organizeze activități în sprijinul semenilor lor. Subfiliala nou înființată are un sediu, în imobilul în care a funcționat Cabinetul Medical Uman Colonești, dar și un plan de activități pentru perioada urmatoare, dintre care amintim: implementarea unui program de voluntariat și constituirea unei rețele de voluntari; pregătirea și susținerea cursurilor de prim-ajutor pentru cadrele didactice din unitățile de învățământ de pe raza localității, dar și pentru alte persoane interesate; organizarea unor campanii de informare cu privire la importanța pregătirii comunității pentru o intervenție eficientă în caz de dezastre/crize și derularea de acțiuni concrete în acest sens, organizarea unor instruiri pe teme de igienă și educație pentru sănătate pentru toți elevii din școlile din comuna Colonești. Acestea sunt activități în cadrul Proiectului “Fii implicat în Colonești!”, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020, cod SIPOCA 875/MySmis 2014+ 151354, ce este implementat de Crucea Roșie Bacău în perioada 13.07.2022-12.09.2023. Valoarea totală a proiectului este 415.191 lei, din care 345.854,11 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FSE.

 • Lecții de prim ajutor și educație pentru sănătate pentru elevii din comuna Colonești

  În perioada 20-21 septembrie, echipa Crucii Roșii Bacău a susținut lecții de prim ajutor și educație pentru sănătate în Școala Gimnazială ”Smaranda Apostoleanu” din comuna Colonești, activitate în cadrul Proiectului “Fii implicat în Colonești!”, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020, cod SIPOCA 875/MySmis 2014+ 151354, ce este implementat de Crucea Roșie Bacău în perioada 13.07.2022-12.09.2023. Elevii de gimnaziu au învățat principalele măsuri de prim ajutor de bază: resuscitarea, modalitățile de intervenție în caz de hemoragie și fracturi, cum trebuie procedat și mai ales cum nu trebuie procedat în caz de accident, noțiuni de igienă, precum și modalități de prevenire a bolilor transmisibile pe cale aeriană. Informațiile prezentate au fost considerate foarte utile, atât de către copii, cât și de către cadrele didactice. Activitățile de instruire vor continua în lunile viitoare, astfel încât toți elevii să parcurgă aceste noțiuni. Obiectivul general al proiectului este “creșterea capacității organizaționale a SNCRR Filiala Bacău de a se implica în formularea unui standard comun la nivelul comunității și totodată dezvoltarea la nivel local a unei rețele de voluntari în comuna Colonești, ce vin în sprijinul comunității în situație de criză”. Valoarea totală a proiectului este 415.191 lei, din care 345.854,11 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FSE.

 • Workshopuri în comuna Colonești – dezbatere nevoia de implicare a comunității în situații de criză

  Crucea Roșie Bacău a organizat în lunile august și septembrie ateliere de lucru, cu participarea reprezentanților autorității publice locale și a societății civile din Comuna Colonești. În cadrul acestora, sunt dezbătute teme precum: nevoia de implicare a comunității în situații de criză (ex: incendii, inundații, cutremure, pandemii, etc), precum și necesitatea organizării unei rețele de voluntari, care să reprezinte liantul între comunitate și autoritatea publică. Acestea sunt activități lunare în cadrul Proiectului “Fii implicat în Colonești!”, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020, cod SIPOCA 875/MySmis 2014+ 151354, ce este implementat de Crucea Roșie Bacău în perioada 13.07.2022-12.09.2023. Rezultatele finale vor fi următoarele: 60 de persoane-reprezentanți ai administrației publice locale, ai societății civile și aleși locali-participante la workshop-uri; elaborarea și diseminarea unui Ghid de bune practici cuprinzând măsuri de intervenție în caz de urgență; 3 (trei) exerciții de simulare a unor sitiații de dezastre/criză în Comuna Colonești în vederea dezvoltării spirutului civic în rândul cetățenilor; 45 de contracte de voluntariat încheiate; 90 de cetățeni pregătiți și certificați în domeniul acordării primului ajutor; 160 de persoane participante la 8 evenimente de promovare a rolului societății civile în comunitate. Valoarea totală a proiectului este 415.191 lei, din care 345.854,11 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FSE.

 • Lansarea Proiectului “Fii implicat în Colonești!”

  Filiala Bacău a Societății Naționale de Cruce Roșie din România implementează în perioada 13.07.2022-12.09.2023 Proiectul “Fii implicat în Colonești!”- cod SIPOCA 875/MySmis 2014+ 151354, având ca obiectiv general “creșterea capacității organizaționale a SNCRR Filiala Bacău de a se implica în formularea unui standard comun la nivelul comunității și totodată dezvoltarea la nivel local a unei rețele de voluntari în comuna Colonești, ce vin în sprijinul comunității în situație de criză”. Rezultatele finale, în urma implementării proiectului, sunt următoarele: 60 de persoane-reprezentanți ai administrației publice locale, ai societății civile și aleși locali-participante la workshop-uri; elaborarea și diseminarea unui Ghid de bune practici cuprinzând măsuri de intervenție în caz de urgență; 3 (trei) exerciții de simulare a unor sitiații de dezastre/criză în Comuna Colonești în vederea dezvoltării spirutului civic în rândul cetățenilor; 45 de contracte de voluntariat încheiate; 90 de cetățeni pregătiți și certificați în domeniul acordării primului ajutor; 160 de persoane participante la 8 evenimente de promovare a rolului societății civile în comunitate. Valoarea totală a proiectului este 415.191 lei, din care 345.854,11 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FSE. Date de contact: Filiala Bacău a Societății Naționale de Cruce Roșie din România, str. Oituz, nr. 61, mun. Bacău, jud. Bacău; tel: 0234/523 733; e-mail: bacau@crucea rosie.ro; www.crucea-rosie.ro.

EN RO