Crucea Rosie Bacău implementează proiecte cu finanțare europeană și proiecte cu finanțări locale

  1. Titlul Proiectului: DEMNITATE PENTRU BUNICII NOȘTRI, 2019-2021, Fondul Social European, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 „Incluziunea sociala si combaterea saraciei”

Localizarea: municipiului Bacau si comunele Colonesti, Corbasca si Traian, Costul total al proiectului:  2,792,367.84 lei

Finanțatorii proiectului: Ministerul Fondurilor Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational capital Uman.

Contract: POCU/436/4/4/127223

Scopul: Reducerea numărului de persoane varstnice aflate in situatii de dependenta si/sau risc de excluziune sociala prin furnizarea de servicii integrate de ingrijire la domiciliu, adecvate nevoilor specifice ale acestora. Este vorba despre 161 de persoane varstnice cu domiciliul in municipiului Bacau si comunele Colonesti, Corbasca si Traian. Implementarea  proiectului propus va avea ca rezultat imbunatatirea accesului varstnicilor la servicii sociale, precum si cresterea calitatii serviciilor acordate acestora.

Rezultatele proiectului: Din cele 161 persoane varstnice care apartin grupurilor vulnerabile, minim 97 persoane (60%) vor depasi situatia de vulnerabilitate, ca urmare a sprijinului primit prin proiect. Furnizarea serviciilor sociale destinate persoanelor varstnice va fi realizata integrat, pe langa serviciile de ingrijire social-medicala propriu-zise fiind acordate si alte servicii de recuperare/reabilitare (psihoterapie, psihopedagogie, logopedie etc), servicii de consiliere socială, juridică şi de informare,  ajutorul acordat de îngrijitorii formali persoanelor vârstnice dependente pentru efectuarea activităților de bază și instrumentale ale vieții zilnice.

  1. Titlul Proiectului: “O șansă pentru fiecare, o șansă pentru toți”, 2018-2021 ( in calitate de partener), Fondul Social European, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: ”Educație și competențe

Finanțatorii proiectului: Ministerul Fondurilor Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational capital Uman.

Contract POCU – 74/6/18/107034

Proiectul este implementat de Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Sediul Central, în parteneriat cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Bacău, UAT Comuna Corbasca, UAT Comuna Colonești și UAT Comuna Secuieni și are ca obiectiv general implementarea măsurilor integrate de sprijin pentru reducerea riscului de abandon școlar în trei școli supuse unui risc educațional ridicat din cele trei comune menționate din județul Bacău: Școala Gimnazială din Băcioiu, Școala Gimnazială Smaranda Apostoleanu din Colonești și Școala Gimnazială din Secuieni. Măsurile integrate vor implica 209 preșcolari și 632 școlari, 300 de părinți și 264 de cadre didactice, iar activitățile se vor derula pe toată perioada implementării proiectului (data începerii proiectului: 20 aprilie 2018 – data finalizării proiectului: 19 aprilie 2021).

Valoarea totală a proiectului este de 6.446.890,20 Ron, dintre care valoarea cofinanțării Uniunii Europene este de 5.479.856,67 Ron

3. Titlu proiectului:„Crucea Roșie Română: COVID19”, finanțat de United States Agency for International Development, prin intermediul apelului global al IFRC, 2020-2021

Scop: informarea populatiei si reducerea impactului pandemiei COVID-19, contribuind la reducerea bolilor și a pierderilor de vieți, protejând în același timp sănătatea, siguranța, bunăstarea și mijloacele de trai ale celor mai vulnerabile persoane, prin sprijinirea eforturilor de limitare, încetinire sau suprimare a transmiterii virusului, tratarea cazurilor și sprijinirea comunităților afectate să mențină accesul la servicii esențiale de sănătate și sociale.

4. Titlul Proiectului: “O viata demna pentru bunicii nostri”, 2020, proiect cofinanțat de Consiliul Județean Bacău prin Programul finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu pentru anul 2020, conform Legii nr. 350/2005.

Obiectivul principal al proiectului constă în îmbunătățirea stării de sănătate și a calității vieții pentru 40 de persoane vârstnice aflate în situații de dependență și/sau risc de excluziune socială din localitățile Comănești și Onești prin furnizarea de servicii integrate de îngrijire la domiciliu, precum și distribuirea lunară de pachete cu alimente, produse de curățenie și igienă. În fiecare din localitățile menționate, va exista un angajat al Crucii Roșii Bacău – îngrijitor/îngrijitoare bătrâni la domiciliu, care va efectua servicii de menaj ușor, de igienă, activități de socializare cu persoanele vârstnice, determinarea tensiunii arteriale și a glicemiei, plata utilităților, însoțirea la medicul de familie, realizarea de cumpărături, și altele. Alte obiective ale proiectului: acordarea serviciilor de ingrijire la domiciliu de calitate si care sa corespunda nevoilor pentru 40 de persoane vârstnice de pe raza localităților Comănești și Onești, – 20 beneficiari în fiecare dintre localitățile menționate; dezvoltarea şi consolidarea programului de furnizare de servicii care să asigure accesul persoanelor dependente la îngrijire, prin acordarea de servicii socio-medicale la domiciliu; susținerea comunității locale din localitățile Comănești și Onești prin preluarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru 40 persoane vârstnice de către Crucea Roșie Bacău, creşterea nivelului de informare, conştientizare şi implicare a comunităţii, cu privire la problemele beneficiarilor, aflati în situație risc social; sensibilizarea autorităților locale și altor susținători, persoane fizice și/sau juridice, prin aducerea la cunoștință a cazurilor cuprinse în proiect, astfel încât, după finalizarea acestuia, beneficiarii să continue să primească sprijin.

Descriem pe scurt principalele activitati: selectarea, constituirea echipei si instruirea echipei; realizarea anchetelor sociale şi identificarea nevoilor; stabilirea beneficiarilor proiectului; activitati de ingrijire la domiciliu; mediatizare în rândul populaţiei; evaluarea proiectului.

Rezultatele preconizate ale Proiectului „O viata demna pentru bunicii nostri” sunt urmatoarele: ingrijirile socio-medicale acordate în cadrul proiectului vor permite celor 40 de persoane vârstnice cu domiciliul în localitățile Comănești și Onești să își dezvolte capacitatea maximă din punct de vedere fizic, intelectual, emoțional și exercitarea dreptului de a rămâne în propria locuință. Pe parcursul celor trei luni de implemantare, 40 de persoane vârstnice vor primi servicii de îngrijire la domiciliu, vor fi achiziționate și distribuite lunar către grupul țintă 40 de pachete cu alimente și 40 de pachete cu produse de igienă și curățenie.

Valoarea totală a proiectului este de 45 362 lei, dintre care 40 000 lei valoarea cofinanțării Consiliului Județean Bacău.

5. Titlul Proiectului: ”CENTRUL DE SERVICII DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ LA DOMICILIU PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE „DESCHIDEŢI O UŞĂ “, 2019

Localizarea: Municipiul Bacău

Scopul: Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice prin implementarea de  servicii  de ingrijire la domiciliu în vederea soluţionării problemelor sociale pentru 50 vârstnici din municipiul Bacău expuşi riscului de a fi marginalizaţi;

Rezultatele proiectului: Crucea Rosie Bacau a implementat in functie de nevoile beneficiarilor, urmatoarele tipuri de servicii: ingrijiri la domiciliu, acordare de sprijin material (alimente de baza, produse igiena, imbracaminte), monitorizare TA, puls si temperatura, servicii penru mentinerea igienei corporale, menaj usor, transport cu ambulanta la medic, sprijin in gospodarie, prepararea hranei la domiciliul beneficiarilor.

Costul total al proiectului: 70.770 lei

Finanţatorii proiectului: UAT Municipiul Bacau (Calea Mărășești, nr.6, Bacău, Telefon: 0234.581.849, e-mail: contactprimarie@primariabacau.ro) – 62 000 lei; co-finantare Crucea Rosie Bacau (str. Oituz, nr. 61, Bacau, tel 0234 523 733, e-mail crucearosie.bacau@gmail.com) : 8 748 lei

Perioada finantarii: 30.09.2019 – 15.12.2019

6. Titlul proiectului: Concursul Sanitarii pricepuți, editii anuale

Localizare: Bacău

Scopul şi obiectivele: Concursul se adreseaza tinerilor din ciclul gimnazial si liceal. Obiectivele pe care ni le propunem an de an prin organizarea acestui eveniment sunt: însuşirea cunoştinţelor despre acordarea corectă a primului ajutor de bază, dezvoltarea sentimentului solidarităţii umane faţă de cei aflaţi în suferinţă, noţiuni privind adoptarea unui mod de viaţă sănătos, precum şi însuşirea cunoştinţelor despre Mişcarea Internaţională de Cruce Roşie şi Semilună Roşie.