Proiectul “Fii implicat în Colonești!” a ajuns la final. În conferința de închidere, au fost prezentate rezultatele proiectului

Filiala Bacău a Societății Naționale de Cruce Roșie din România (Crucea Roșie Bacău) a implementat în perioada 13.07.2022-12.09.2023 Proiectul “Fii implicat în Colonești!”- cod SIPOCA 875/MySmis 2014+ 151354, având ca obiectiv general “creșterea capacității organizaționale a SNCRR Filiala Bacău de a se implica în formularea unui standard comun la nivelul comunității și totodată dezvoltarea la nivel local a unei rețele de voluntari în comuna Colonești, ce vin în sprijinul comunității în situație de criză”.
În data de 11.09.2023, a fost organizată Conferința de închidere a proiectului, ce a avut ca scop diseminarea rezultatelor proiectului. Au participat reprezentanți ai Crucii Roșii Bacău, ai UAT Comuna Colonești, ai Subfilialei Colonești de Cruce Roșie, cadre didactice, membrii ai echipei de proiect, angajați și voluntari.
Au fost prezentat activitățile derulate, impactul acestora asupra beneficiarilor, metodologia utilizată, precum și o serie de aspecte referitoare la principiile orizontale și secundare ale Uniunii Europene. Totodată, au fost menționate rezultatele finale, în urma implementării proiectului: 60 de persoane-reprezentanți ai administrației publice locale, ai societății civile și aleși locali-participante la workshop-uri; elaborarea și diseminarea unui Ghid de bune practici cuprinzând măsuri de intervenție în caz de urgență; 3 (trei) exerciții de simulare a unor situații de dezastre/criză în Comuna Colonești în vederea dezvoltării spirutului civic în rândul cetățenilor; 45 de contracte de voluntariat încheiate; 90 de cetățeni pregătiți și certificați în domeniul acordării primului ajutor; 160 de persoane participante la 8 evenimente de promovare a rolului societății civile în comunitate.
Valoarea totală a proiectului este 415.191 lei, din care 345.854,11 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FSE.

Date de contact: Filiala Bacău a Societății Naționale de Cruce Roșie din România, str. Oituz, nr. 61, mun. Bacău, jud. Bacău; tel: 0234/523 733; e-mail: bacau@crucea rosie.ro; www.crucea-rosie.ro

Postat în Fii implicat in Colonești

În arhivă