Arhive

Un al treilea exercițiu în comuna Colonești – simularea unui incendiu de vegetație

Un al treilea exercițiu cu privire la gestionarea unuie situații de crisză/dezastru a fost organizat recent în Comuna Colonești – simularea unui incendiu de vegetație. Obiectivele exercițiului au vizat instruirea participanților pentru intervenție în situație de incendiu de vegetație și apelarea serviciilor de urgență, dar și cunoașterea modului de intervenție de către cetățenii participanți, inclusiv acordarea primului-ajutor în cazul în care o persoană a fost curprinsă de flăcări.

Au fost implicați voluntarii Subfilialei Colonești de Cruce Roșie, care au stabilit perimetrul de siguranță și au acordat cu promptitudine primul-ajutor, până la sosirea ambulanței, dar și cetățenii din comună.

Ulterior, echipa Crucii Roșii a analizat alături de membrii comunității derularea exercițiului și au fost subliniate lecțiile învățate. De asemenea, a fost prezentat și distribuit Ghidul de bune practici. Măsuri de prim-ajutor în situație de urgență/criză, ce cuprinde un capitol dedicat acțiunilor …

Postat în Fii implicat in Colonești

Al doilea exercițiu în comuna Colonești: simularea unui accident rutier

În comuna Colonești, a fost organizat recent un nou exercițiu–simularea unui accident rutier. Scenariul a inclus lovirea unei persoane care se deplasa pe bicicletă de către un autoturism, fiind exersate modalitățile de intervenție în această situație de criză. Au fost implicați voluntarii Subfilialei Colonești de Cruce Roșie, care au stabilit perimetrul de siguranță și au acordat cu promptitudine primul-ajutor, până la sosirea ambulanței, dar și cetățenii din comună.

Ulterior, echipa Crucii Roșii a analizat alături de membrii comunității derularea exercițiului și au fost subliniate lecțiile învățate. De asemenea, a fost prezentat și distribuit Ghidul de bune practici. Măsuri de prim-ajutor în situație de urgență/criză, ce cuprinde un capitol dedicat acțiunilor ce trebuie realizate în momentul producerii unui accident.

În cadrul activităților, atât în întâlnirile cu cetățenii, dar și în cadrul exercițiilor de simulare a situației de criză/ dezastru se pune …

Postat în Fii implicat in Colonești

Reuniuni de lucru în cadrul Subfilialei Colonești de Cruce Roșie

În această perioadă se derulează întâlniri la nivelul Subfilialei Colonești de Cruce Roșie, în cadrul cărora sunt dezbătute teme precum nevoia de implicare a comunității în situație de criză (incendii, inundații, pandemii, cutremure), precum și necesitatea organizării unei rețele de voluntari în comună, astfel încât aceștia să reprezinte liantul dintre comunitate și autoritatea publică.

În cadrul reuniunilor de lucru, este prezentat și discutat Ghidul de bune practici. Măsuri de prim-ajutor în situație de urgență, ce cuprinde tipurile de risc specifice UAT Colonești și modalitățile concrete de răspuns la acestea, cu implicarea voluntarilor în gestionarea situației de dezastru/post-dezastru și în pregătirea populației. Ulterior, toate aceste informații sunt prezentate cetățenilor din comună.

Sunt cele mai recente activități din cadrul Proiectului “Fii implicat în Colonești!”, implementat de Crucea Roșie Bacău în perioada 13.07.2022-12.09.2023, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capacitate Administrativa …

Postat în Fii implicat in Colonești

Întâlniri în comunitate, cu rolul de a identifica voluntari

Echipa Crucii Roșii organizează în această perioadă întâlniri cu cetățenii, în fiecare sat din comuna Colonești, cu rolul de a identifica potențialii voluntari. Aceste activități sunt derulate în cadrul Proiectului “Fii implicat în Colonești!”.

În cadrul întâlnirilor, sunt abordate teme precum: rolul voluntariatului, drepturile și obligațiile voluntarilor, importanța pregătirii comunității pentru o intervenție eficientă în caz de dezastre/crize, necesitatea organizării unei rețele de voluntari la nivelul comunei Colonești, pregătiți să intervină în situație de criză/dezastru. Vor fi încheiate ulterior contracte de voluntariat cu cetățenii care doresc voluntari ai Crucii Roșii, aceste persoane urmând să-și continue pregătirea prin participarea la cursuri de prim-ajutor.

Totodată, în cadrul discuțiilor, se pune accentul pe respectarea principiilor de egalitate de șanse/nediscriminare și sunt promovate obiectivele de dezvoltare durabilă.

Proiectul “Fii implicat în Colonești!” este implementat de Crucea Roșie Bacău în perioada 13.07.2022-12.09.2023, fiind cofinantat din …

Postat în Fii implicat in Colonești

Ghidul de bune practici – măsuri de prim-ajutor in situație de urgență este prezentat cetățenilor din comuna Colonești

În comuna Colonești se desfășoară în această perioadă întâlniri cu cetățenii, în cadrul cărora este prezentat Ghidul de bune practici – măsuri de prim-ajutor in situație de urgență. Sunt explicitate capitolele acestuia, atat cele cu privire la rolul Crucii Roșii-rol auxiliar al autorităților competente în situații de urgență/criză, tipurile de risc specifice, și mai ales managementul situațiilor de urgență/criză în cadrul comunităților din Colonești.

Ne bucură interesul cetățenilor cu privire la subiectele prezentate și gradul de implicare de care dau dovadă aceștia. Aceste reuniuni vor continua în lunile ianuarie-februarie 2023, și se vor finaliza prin încheierea a 45 de contracte de voluntariat.

În cadrul activității, prin întâlnirile cu cetatenii, dar si in cadrul exercitiului de simulare sitiutie de criza (simulare cutremur) s-a pus accentul pe respectarea princiiilor de egalitate de sanse/nediscriminare, si totodata au fost promovate obiectivele de dezvoltare durabila. …

Postat în Fii implicat in Colonești