Bruxelles, 15 februarie 2013 Declarația Înaltului Reprezentant, dna Catherine Ashton, în numele Uniunii Europene, cu ocazia celei de a 150-a aniversări a Comitetului Internațional al Crucii Roșii (CICR)

cicr

Declarația Înaltului Reprezentant, dna Catherine Ashton, în numele Uniunii Europene, 

cu ocazia celei de a 150-a aniversări a Comitetului Internațional al Crucii Roșii (CICR)

Cu ocazia aniversării a 150 de ani de la înființarea Comitetului Internațional al Crucii Roșii (CICR), Uniunea Europeană aduce un omagiu muncii neobosite și neprețuite a CICR în scopul protejării vieții și a demnității victimelor conflictelor armate din toată lumea.
Încă de la crearea sa, la 17 februarie 1863, CICR a acționat fără încetare pentru a preveni suferința, prin dezvoltarea, promovarea și consolidarea dreptului umanitar internațional, înscris în cele patru Convenții de la Geneva din 1949, protocoalele adiționale la acestea și alte acorduri internaționale, precum și în dreptul cutumiar internațional și în principiile umanitare universale, și, de asemenea, prin furnizarea, pe timp de conflicte armate și în alte situații de urgență, de ajutor umanitar persoanelor rănite, victime ale bolilor sau ale naufragiilor din rândul membrilor forțelor armate, prizonierilor de război și al altor deținuți, precum și din rândul civililor. Activitatea Mișcării Internaționale de Crucea Roșie si Semiluna Roșie, compusă din CICR, cele o sută optzeci și opt de societăți naționale ale Crucii Roșii și Semilunei Roșii și din Federația Internațională a Societăților Naționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie, constituie baza acțiunilor umanitare internaționale. Cooperarea dintre comitetele naționale pentru aplicarea dreptului umanitar internațional și CICR este deosebit de valoroasă în promovarea unei aplicări eficace a dreptului umanitar internațional.
Uniunea Europeană sprijină pe deplin misiunea CICR, a societăților naționale și a Federației Internaționale la nivel mondial. Consensul european privind ajutorul umanitar a subliniat caracterul unic al mandatului CICR și a garantat hotărârea UE de a colabora în strâns parteneriat cu CICR. În 2005, Uniunea Europeană a adoptat Orientări privind dreptul umanitar internațional, prin care UE se angajează să promoveze respectarea dreptului umanitar internațional, în timp ce Cadrul strategic al UE și Planul de acțiune privind drepturile omului, adoptate de Consiliu în iunie 2012, reiterează hotărârea UE de promova în continuare respectarea dreptului umanitar internațional, nu în ultimul rând prin cooperarea cu CICR.
La celebrarea a o sută cincizeci de ani de acțiuni umanitare întreprinse de CICR, UE este, totuși, preocupată de persistența unor provocări grave de natură umanitară; conflictele armate sau actele de violență au frecvent repercusiuni asupra civililor, iar încălcările dreptului umanitar internațional sunt încă prea des întâlnite. Activitatea CICR rămâne indispensabilă în abordarea suferinței umane. UE va sprijini în continuare punerea în practică a misiunii umanitare a CICR în întreaga lume și principiile fundamentale ale CICR – neutralitate, umanitate, independență și imparțialitate.
 
SURSA: http://europa.eu
Postat în Noutati