Activități educative non-formale: diversitate culturală, toleranță, obiceiuri și tradiții rome

În perioada de implementare a Proiectului “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună”, elevii și adulții din comuna Blăgești și din cartierul Șupan din orașul Comănești sunt instruiți pe diferite teme, cum ar fi educația pentru sănătate și acordarea primului ajutor, dar și cu privire la cultura și tradițiile populației de etnie romă. Este cunoscut faptul că unul dintre instrumentele cele mai facile, practice şi eficiente de combatere a discriminării este promovarea culturii, tradițiilor și istoriei unei etnii.

Activitățile educative non-formale se desfășoară în cadrul diferitelor ateliere, folosind metode specifice acestei forme educaționale, adaptate pe grupe de vârstă, fiind abordate teme precum: diversitate culturală, toleranță, obiceiuri și tradiții. Astfel, copiii au posibilitatea, pe lângă cunoașterea specificului culturi rome (în cazul copiilor neromi), să-și dezvolte competențe de relaționare și de responsabilizare. Nu în ultimul rând, sunt prezentate elevilor modele de urmat – Oameni de succes, din rândul comunităților țintă sau din alte zone, ceea ce reprezintă un imbold de a-și continua studiile, de a-și spori motivația de a reuși, contribuind la creșterea respectului de sine.

Proiectul “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!” este implementat în perioada 01.02.2022-30.09.2023, în parteneriat cu Primăria Blăgești, Primăria Comănești și Asociația Europeană a Romilor pentru Progres și Promovare Interculturală. Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de Operator de Program.

Postat în Echitate pentru sanatate

În arhivă