Activități de informare în cadrul proiectului “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!”

În lunile martie-aprilie se derulează activități de informare a membrilor comunităților din satele Buda și Poiana Negustorului din comuna Blăgești și cartierul Șupan din orașul Comănești, locațiile de implementare ale Proiectului “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!”, derulat de Crucea Roșie Bacău în parteneriat cu Primăria Blăgești, Primăria Comănești și Asociația Europeană a Romilor pentru Progres și Promovare Interculturală, în perioada 01.02.2022-30.09.2023.

Proiectul are ca obiectiv general creşterea incluziunii sociale şi abilitarea a 1400 de romi din locațiile menționate prin furnizarea un pachet de servicii medicale și de educație pentru sănătate, concomitent cu organizarea de acțiuni conjugate pentru încurajarea participării active a romilor la procesul de luare a deciziilor şi la promovarea combaterii discriminării.
În cadrul reuniunilor, echipa de proiect a distribuit materiale informative și le-a relatat membrilor comunităților vizate activitățile ce urmează să se desfășoare: instruiri pe teme de educație pentru sănătate pentru 540 de persoane adulte de etnie romă și pentru 865 de elevi (dintre care 440 romi); furnizarea de servicii medicale prin consultații realizate la domiciliu pentru 200 de persoane vârstnice de etnie romă și 50 de bolnavi cronici, consultații stomatologie gratuite pentru 90 de copii de etnie romă; formarea unui număr de 40 tineri romi/tinere rome în voluntari ai Crucii Roșii Bacău, după obținerea certificării prin parcurgerea și absolvirea cursului de prim-ajutor; desfășurarea de ateliere și demonstrații de prim-ajutor de bază, cu participarea a 180 de mame, însoțite de copii mici; derularea de consilieri social-suportive și consilieri juridice; acțiuni educative non-formale și cultural–artistice de promovare a obiceiurilor și tradițiilor etniei rome.

Toate persoanele participante la activitățile proiectului vor beneficia de sprijin material, după caz: pachete alimentare și pachete cu produse de igienă, ghiozdane echipate pentru elevi, kit-uri de igienă orală. De asemenea, în cadrul proiectului vor fi înființate și dotate trei puncte de prim ajutor de bază, în locuințele a trei familii, una în fiecare comunitate. Familiile de “salvatori comunitari” vor fi instruite prin traversarea unui curs intensiv de prim ajutor de bază, și vor avea rolul de a rezolva urgențe minore din comunitate și prevenirea agravării situației în cazul unor urgențe majore.

Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de Operator de Program. Valoarea totală a proiectului este de 2.972.333,25 lei, dintre care valoarea grantului este de 2.912.558,75 lei.

Press release (EN)

Comunicat (RO)

Postat în Echitate pentru sanatate

În arhivă