Sesiune de informare publică la Blăgești

Filiala Bacău a Societăţii Naţionale de Cruce Roșie România, în calitate de Promotor de Proiect, a organizat pe data de 31 mai 2022 a doua sesiunea de informare publică despre Proiectul “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!”, de data aceasta la Primăria Blăgești, cealaltă locație de implementare.

Au participat reprezentanți ai Crucii Roșii, ai Primăriei Blăgești, ai Direcției de Asistență Socială, directori și cadre didactice din școlile din comună, mediatori școlari și sanitari, precum și beneficiari ai proiectului. Coordonatorul de proiect și director al Crucii Roșii Bacău, Dan-Marcel Babliuc, a prezentat liniile generale ale proiectului, rolul finanțării și al partenerilor, iar primarul comunei Blăgești, Laurențiu Munteanu, a făcut referire la beneficiile înregistrate la nivelul locuitorilor. Președintele Asociației Europene a Romilor pentru progres și Promovare Interculturală, Doru Tănase, a vorbit despre importanța acțiunilor educative non-formale și cultural–artistice de promovare a obiceiurilor și tradițiilor etniei rome, derulate în cadrul proiectului.

În cadrul luărilor de cuvânt, au fost descrise activitățile și rezultatele scontate: instruiri pe teme de educație pentru sănătate pentru 540 de persoane adulte de etnie romă și pentru 865 de elevi (dintre care 440 romi) elevi în școlile din comunitățile vizate; furnizarea de servicii medicale prin consultații realizate la domiciliu pentru 200 de persoane vârstnice de etnie romă și 50 de bolnavi cronici, consultații stomatologie gratuite pentru 90 de copii de etnie romă; formarea unui număr de 40 tineri romi/tinere rome (dintre care minim 75% femei) în voluntari ai Crucii Roșii Bacău, după obținerea certificării prin parcurgerea și absolvirea cursului de prim-ajutor; desfășurarea de ateliere și demonstrații de prim-ajutor de bază, cu participarea a 180 de mame, însoțite de copii mici; derularea de consilieri social-suportive și consilieri juridice.

Proiectul “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!” este implementat în perioada 01.02.2022-30.09.2023, în parteneriat cu Primăria Blăgești, Primăria Comănești și Asociația Europeană a Romilor pentru Progres și Promovare Interculturală. Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de Operator de Program.

Postat în Echitate pentru sanatate

În arhivă