Centrul de Ingrijiri la domiciliu

Crucea Roșie Bacău este furnizor acreditat de servicii de îngrijire la domiciliu în cadrul Centrului „Deschideți o ușă!” din luna ianuarie 2007.

În cadrul CENTRULUI DE SERVICII DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ LA DOMICILIU PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE „DESCHIDEŢI O UŞĂ!” se doreste continuarea implementarii serviciilor sociale specializate destinate persoanelor vârstnice care vor contribui semnificativ la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi creşterea incluziunii sociale pentru aproximativ 70 de persoane varstnice la nivelul Judetului Bacau.

In vederea atingerii obiectivelor mai sus mentionate Crucea Rosie Bacau va implementa in functie de nevoi pentru beneficiarii centrului urmatoarele servicii:consiliere; socializare şi petrecerea timpului liber; acordarea de sprijin material (tichete sociale, distributie hrana calda, alimente in vederea prepararii lor acasa la beneficiar, imbracaminte, incaltaminte, lenjerie, produse de igiena, mobilier); îngrijiri socio –medicale (tratament injectabil, tratament per os, pansamente, monitorizare T.A., puls si temperatura, monitorizare glicemie, status neurologic, administrarea de medicamente orale, servicii pentru menţinerea igienei)- numai pe baza prescriptiilor medicale; transport şi însoţire în vederea deplasării; sprijin în gospodărie, menaj la domiciliu si preparare a hranei; transport la unitatile medicale/Comisia de Expertiza Medicala în vederea efectuarii de consultatii si tratamente de specialitate.

În cadrul CENTRULUI DE SERVICII DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ LA DOMICILIU PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE „DESCHIDEŢI O UŞĂ!” Crucea Roşie Bacău urmăreşte să întărească solidaritatea cu persoanele în vârstă, segment defavorizat, prin utilizarea performanţei filialei în implementarea serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu specifice acestui grup.

Tipurile de situaţii la care răspunde prezentul proiect:

Izolare socială, sărăcie extremă, vârstă înaintată, afecţiuni asociate care necesită asistenţă medicală, situaţii conflictuale, lipsa de informare cu privire la drepturi şi obligaţii, lipsa unor acţiuni de conştientizare şi sensibilizare cu privire la problemele cu care se confruntă persoanele vârstnice. Serviciile de îngrijire la domiciliu implementate de Crucea Roșie Bacău sunt servicii eficiente care să vină în întâmpinarea nevoilor beneficiarilor săi.

 

Relevanţa activităţilor planificate a fi realizate prin proiect în sprijinul persoanelor vârstnice se justifică prin impactul lor asupra persoanelor vizate, prin ameliorarea situaţiei de criză şi a soluţionării concrete a situaţiei de criză cu care aceştia se confruntă.

Toate activităţile și serviciile din cadrul Centrului de servicii de îngrijire şi asistenţă la domiciliu pentru persoane vârstnice „Deschideţi o uşă!” se realizează cu respectarea atât a Principiilor Fundamentale ale Mişcării Internaţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie, a valorilor umanitare ale asistenţei sociale cât și a cadrului legal conform: Legii 17 din 2000 „Legea asistenţei persoanelor vârstnice”, O.G.68/2003 privind serviciile sociale și Ordinului nr. 246 /2006 privind aprobarea Standardelor minime specifice de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice.

În prezent, Centrul de Îngrijiri la domiciliu este finanțat de Consiliul Local Bacau, Consiliul Local Moinesti, Consiliul Local Comanesti, Consiliul Local Traian, fiind posibilă sprijnirea a 140 de beneficiari la nivelul județului Bacău.