Crucea Rosie Bacau implementează Proiectul “O viață demnă pentru bunicii noștri”, proiect cofinanțat de Consiliul Județean Bacău

Filiala Bacău a Societății Naționale de Cruce Roșie România implementează în perioada 12 august 2020 – 13 noiembrie 2020 proiectul “O viață demnă pentru bunicii noștri”, proiect cofinanțat de Consiliul Județean Bacău prin Programul finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu pentru anul 2020, conform Legii nr. 350/2005.
Obiectivul principal al proiectului constă în îmbunătățirea stării de sănătate și a calității vieții pentru 40 de persoane vârstnice aflate în situații de dependență și/sau risc de excluziune socială din localitățile Comănești și Onești prin furnizarea de servicii integrate de îngrijire la domiciliu, precum și distribuirea lunară de pachete cu alimente, produse de curățenie și igienă. În fiecare din localitățile menționate, va exista un angajat al Crucii Roșii Bacău – îngrijitor/îngrijitoare bătrâni la domiciliu, care va efectua servicii de menaj ușor, de igienă, activități de socializare cu persoanele vârstnice, determinarea tensiunii arteriale și a glicemiei, plata utilităților, însoțirea la medicul de familie, realizarea de cumpărături, și altele. Alte obiective ale proiectului: acordarea serviciilor de ingrijire la domiciliu de calitate si care sa corespunda nevoilor pentru 40 de persoane vârstnice de pe raza localităților Comănești și Onești, – 20 beneficiari în fiecare dintre localitățile menționate; dezvoltarea şi consolidarea programului de furnizare de servicii care să asigure accesul persoanelor dependente la îngrijire, prin acordarea de servicii socio-medicale la domiciliu; susținerea comunității locale din localitățile Comănești și Onești prin preluarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru 40 persoane vârstnice de către Crucea Roșie Bacău, creşterea nivelului de informare, conştientizare şi implicare a comunităţii, cu privire la problemele beneficiarilor, aflati în situație risc social; sensibilizarea autorităților locale și altor susținători, persoane fizice și/sau juridice, prin aducerea la cunoștință a cazurilor cuprinse în proiect, astfel încât, după finalizarea acestuia, beneficiarii să continue să primească sprijin.
Descriem pe scurt principalele activitati: selectarea, constituirea echipei si instruirea echipei; realizarea anchetelor sociale şi identificarea nevoilor; stabilirea beneficiarilor proiectului; activitati de ingrijire la domiciliu; mediatizare în rândul populaţiei; evaluarea proiectului.
Rezultatele preconizate ale Proiectului „O viata demna pentru bunicii nostri” sunt urmatoarele: ingrijirile socio-medicale acordate în cadrul proiectului vor permite celor 40 de persoane vârstnice cu domiciliul în localitățile Comănești și Onești să își dezvolte capacitatea maximă din punct de vedere fizic, intelectual, emoțional și exercitarea dreptului de a rămâne în propria locuință. Pe parcursul celor trei luni de implemantare, 40 de persoane vârstnice vor primi servicii de îngrijire la domiciliu, vor fi achiziționate și distribuite lunar către grupul țintă 40 de pachete cu alimente și 40 de pachete cu produse de igienă și curățenie.
Valoarea totală a proiectului este de 45 362 lei, dintre care 40 000 lei valoarea cofinanțării Consiliului Județean Bacău.

Proiect realizat cu sprijinul Consiliului Județean Bacău.