Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!

Ultimele noutăți ale proiectului

 • Locuitorii din satul Poiana Negustorului învață tehnici de prim-ajutor

  Instruire pe teme de educație pentru sănătate și prim-ajutor destinată membrilor comunității din Poiana Negustorului, comuna Blăgești, sat cu populație exclusiv de etnie romă. Este recunoscut faptul că luarea unor măsuri imediate și aplicarea tehnicilor corespunzătoare după producerea unui accident sau a unei situații de criză poate reduce considerabil decesele și vătămările. Tocmai de aceea, instructorii Crucii Roșii Bacău instruiesc membrii din două comunități vulnerabile-cartierul Șupan din orașul Comănești și comuna Blăgești, în acordarea primului ajutor de bază. De asemenea, sunt organizate periodic sesiuni de promovare și informare asupra nutriției sănătoase, adresate în special femeilor, dar nu exclusiv, cu accent pe alimentația copiilor. Acestea sunt activități lunare în cadrul Proiectului “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!” , implementat de Crucea Roșie Bacău în perioada 01.02.2022-30.09.2023, în parteneriat cu Primăria Blăgești, Primăria Comănești și Asociația Europeană a Romilor pentru Progres și Promovare Interculturală. Proiectul are ca obiectiv general creşterea incluziunii sociale şi abilitarea a 1400 de romi din zone rurale și urbane marginalizate ale județului Bacău: satele Buda-cătun Șipote și Poiana Negustorului din comuna Blăgești și cartierul Șupan din orașul Comănești. Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de Operator de Program. Valoarea totală a proiectului este de 2.972.333,25 lei, dintre care valoarea grantului este de 2.912.558,75 lei. Întocmit, Raluca Diaconu Responsabil comunicare și informare beneficiari

 • Ziua Dezrobirii Romilor, marcată prin activități în cadrul Proiectului Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună

  Cu ocazia Zilei Dezrobirii Romilor, marcată în fiecare an pe data de 20 februarie, au fost organizate activități în cartierul Șupan, din orașul Comănești. Participanții, copii și adulți depotrivă, au aflat mai multe informații despre însemnătatea acestei zile de la reprezentanții Asociației Europene a Romilor pentru Progres și Promovare Interculturală. Este o zi simbol pentru a ne aminti de eforturile și sacrificiile femeilor și bărbaților romi care au luptat împotriva sclaviei. Reamintim că procesul dezrobirii a fost definitivat la 20 februarie 1856 de domnitorul Barbu Știrbei, care a promulgat ultimul act prin care deveneau oameni liberi și robii aparținând boierilor. În anul 2011 a fost semnat decretul pentru promulgarea Legii privind comemorarea dezrobirii romilor din România. Aceste activități au fosrt derulate în cadrul cadrul Proiectului “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!” , implementat de Crucea Roșie Bacău în perioada 01.02.2022-30.09.2023, în parteneriat cu Primăria Blăgești, Primăria Comănești și Asociația Europeană a Romilor pentru Progres și Promovare Interculturală. Proiectul are ca obiectiv general creşterea incluziunii sociale şi abilitarea a 1400 de romi din zone rurale și urbane marginalizate ale județului Bacău: satele Buda-cătun Șipote și Poiana Negustorului din comuna Blăgești și cartierul Șupan din orașul Comănești. Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de Operator de Program. Valoarea totală a proiectului este de 2.972.333,25 lei, dintre care valoarea grantului este de 2.912.558,75 lei.

 • Crucea Roșie Bacău furnizează un pachet de servicii medicale și de educație pentru sănătate

  Numeroase persoane din comunitățile vulnerabile din comuna Blăgești și cartierul Șupan din orașul Comănești beneficiază în această perioadă de consultații medicale la domiciliu sau în ambulanța din dotarea Crucii Roșii Bacău. Totodată, membrii comunității învață de la echipa noastră cum să aplice corect tehnicile de prim-ajutor, atât de necesare în momentul confruntării cu o situație de criză. Acestea sunt activități în cadrul Proiectului “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!” , implementat de Crucea Roșie Bacău în perioada 01.02.2022-30.09.2023, în parteneriat cu Primăria Blăgești, Primăria Comănești și Asociația Europeană a Romilor pentru Progres și Promovare Interculturală. Proiectul are ca obiectiv general creşterea incluziunii sociale şi abilitarea a 1400 de romi din zone rurale și urbane marginalizate ale județului Bacău: satele Buda-cătun Șipote și Poiana Negustorului din comuna Blăgești și cartierul Șupan din orașul Comănești. Pentru îndeplinirea obiectivului general, este furnizat un pachet de servicii medicale și de educație pentru sănătate, concomitent cu organizarea de acțiuni conjugate pentru încurajarea participării active a romilor la procesul de luare a deciziilor şi la promovarea combaterii discriminării. Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de Operator de Program. Valoarea totală a proiectului este de 2.972.333,25 lei, dintre care valoarea grantului este de 2.912.558,75 lei.

 • Noțiuni de prim-ajutor și de educație pentru sănătate sunt predate lunar elevilor din comuna Blăgești și cartierul Șupan din orașul Comănești

  Mai mici sau mai mai mari, copiii din comunitatea cu populație majoritar de etnie romă din cartierul Șupan, oraș Comănești, învață să acorde primul-ajutor. Atenția cu care urmaresc explicațiile colegilor noștri si implicarea de care dau dovada in exersarea abilităților practice, sunt reale satisfactii pentru echipa Crucii Roșii Bacău. Noțiuni de prim-ajutor și de educație pentru sănătate, inclusiv instruiri pe tema igienei dentare, sunt predate lunar de experții Crucii Roșii Bacău elevilor din comuna Blăgești și cartierul Șupan din orașul Comănești. Acestea sunt locațiile de implementare ale proiectului “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!”. Pe toată durata proiectului, din februarie 2022 până în septembrie 2023, 865 de elevi din aceste comunități vulnerabile vor parcurge instruiri pe teme de educație pentru sănătate și își vor însuși abilități de acordare a primului ajutor de bază. Proiectul “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!” este implementat în perioada 01.02.2022-30.09.2023, în parteneriat cu Primăria Blăgești, Primăria Comănești și Asociația Europeană a Romilor pentru Progres și Promovare Interculturală. Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de Operator de Program.

 • Instruiri pe teme de prim-ajutor în comunitățile vulnerabile din Blăgești și Comănești

  Cursurile de prim-ajutor pentru adulți și copii rămân activități centrale în cadrul Proiectului ”Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună”. Membrii comunităților din comuna Blăgești și cartierul Șupan-Comănești sunt extrem de participativi și implicați în derularea acestor instruiri, dorind să își însușească cunoștințe și abilități practice de intervenție într-o situație de criză. Având în vedere starea de vulnerabilitate provocată de nivelul scăzut de trai, toți cei implicați în activități primesc pachete alimentare cu alimente de bază și produse de igienă și curățenie. Proiectul ”Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!” este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în calitate de Operator de Programare. Proiectului “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!” este implementat în perioada 01.02.2022-30.09.2023 de Crucea Roșie Bacău, în parteneriat cu Primăria Blăgești, Primăria Comănești și Asociația Europeană a Romilor pentru Progres și Promovare Interculturală. Valoarea totală a proiectului este de 2.972.333,25 lei, dintre care valoarea grantului este de 2.912.558,75 lei.

 • Specialiștii în asistență socială și consiliere juridică îndrumă persoanele de etnie romă

  Problemele specifice ale persoanelor de etnie romă din comuna Blăgești și din cartierul Șupan, parte din orașul Comănești, sunt abordate în cadrul consilierilor individuale și de grup derulate în cadrul Proiectului ”Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună”. Astfel, specialiștii în asistență socială și consiliere juridică îndrumă permanent oamenii, oferindu-le informații și soluții la problemele pe care la întâmpină. În plus, în cadrul instruirilor sunt abordate teme diverse precum: violența domestică, egalitatea de șanse, consiliere pentru accesul la justiție, instrumente pentru îmbunătățirea vieții sociale, consiliere juridică primară (sesiuni de întrebări-răspunsuri), utilizarea eficientă a drepturilor, tipurile de servicii garantate de stat și modalitățile de accesare a acestora., traficul de ființe umane, și multe altele. Până la finalul proiectului menționat, 124 de persoane de etnie romă, cu accent pe femei și tinere rome, vor participa la sesiuni de consiliere social-suportivă, informare și consiliere juridică. Proiectul “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!” este implementat în perioada 01.02.2022-30.09.2023, în parteneriat cu Primăria Blăgești, Primăria Comănești și Asociația Europeană a Romilor pentru Progres și Promovare Interculturală. Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de Operator de Program. Valoarea totală a proiectului este de 2.972.333,25 lei, dintre care valoarea grantului este de 2.912.558,75 lei.

 • Consultațiile medicale derulate în comunități – activități lunare în cadrul proiectului

  Consultațiile medicale derulate în comunitățile vulnerabile, cu populație majoritar de etnie romă, din cartierul Șupan, oraș Comănești și comuna Blăgești, sunt activități lunare în cadrul Proiectului ”Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!” Echipa Crucii Roșii Bacău formată din medic, asistent și ambulanțier, ajunge în comunitățile menționate cu ambulanța dotată cu aparatură și efectuează gratuit servicii medicale: monitorizare parametrii, asistare pentru respectarea prescripțiilor medicale, efectuarea de tratamente prescise, recomandări. Până la finalizarea proiectului, 250 de persoane de etnie romă vor fi beneficiare ale consultațiilor gratuite la domiciliu și vor primi pachete cu alimente de bază și produse de igienă și curățenie, având în vedere condițiile dificile de trai din comunitate. Proiectul “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!” are ca obiectiv general creşterea incluziunii sociale şi abilitarea a 1400 de romi din satele Poiana Negustorului și Buda-cătun Șipote, comuna Blăgești și cartier Șupan, oraș Comănești, prin furnizarea un pachet de servicii medicale și de educație pentru sănătate, concomitent cu organizarea de acțiuni conjugate pentru încurajarea participării active a romilor la procesul de luare a deciziilor şi la promovarea combaterii discriminării. Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de Operator de Program. Valoarea totală a proiectului este de 2.972.333,25 lei, dintre care valoarea grantului este de 2.912.558,75 lei.

 • Primul ajutor – pas vital pentru furnizarea de măsuri eficiente în stituații de urgență

  Foarte multe persoane sunt rănite sau chiar ucise de leziuni cauzate de diferite situații neprevazute. Luarea unor măsuri imediate și aplicarea tehnicilor corespunzătoare imediat dupa producerea accidentului, poate reduce considerabil decesele și vătămările, precum și impactul dezastrelor și situațiilor de urgență de zi cu zi. Primul ajutor nu este un înlocuitor pentru serviciile de urgență. Este însă un prim pas vital pentru furnizarea de măsuri eficiente și rapide, care ajută la reducerea leziunilor grave și la îmbunătățirea șansele de supraviețuire. Tocmai de aceea, instructorii Crucii Roșii Bacău instruiesc membrii din două comunități vulnerabile-cartierul Șupan din orașul Comănești și comuna Blăgești, în acordarea primului ajutor de bază. Instructorii insistă asupra exersării abilităților practice, și ne bucură gradul de interes al membrilor comunității în privința însurii acestor tehnici simple, care pot însă salva vieți. Sunt activități în cadrul Proiectul ”Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!” finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în calitate de Operator de Programare. Proiectului “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!” este implementat în perioada 01.02.2022-30.09.2023 de Crucea Roșie Bacău, în parteneriat cu Primăria Blăgești, Primăria Comănești și Asociația Europeană a Romilor pentru Progres și Promovare Interculturală. Valoarea totală a proiectului este de 2.972.333,25 lei, dintre care valoarea grantului este de 2.912.558,75 lei.

 • Copiii pot acorda primul ajutor și salva vieți

  Copiii pot acorda primul ajutor și pot salva viața unui membru al familiei sau a unui coleg de școală. În plus, copiii înșiși se confruntă cu un risc ridicat de rănire neintenționată, prin urmare, este esențial ca aceștia să știe cum să reacționeze într-o situație de urgență. Tocmai de aceea, echipa Crucii Roșii Bacău derulează lunar lecții de prim-ajutor și educație pentru sănătate în școlile din comuna Blăgești și cartierul Șupan din orașul Comănești. Instructorii insistă asupra exersării abilităților practice, iar elevii sunt foarte încântați de cunoștințelor acumulate. Sunt activități în cadrul Proiectul ”Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!” finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în calitate de Operator de Programare.

 • A fost demarată o nouă activitate: informare și consiliere juridică

  În luna octombrie, a fost demarată o nouă activitate în cadrul Proiectului ”Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!”: informare, consiliere juridică și participativitate. Astfel, până la finalul proiectului, 124 de persoane de etnie romă, cu accent pe femei și tinere rome, vor participa la sesiuni de informare și consiliere juridică. Pachetul de informații conține comunicări referitoare la: violența domestică, egalitatea de șanse, consiliere pentru accesul la justiție, consiliere juridică primară (sesiuni de întrebări-răspunsuri), utilizarea eficientă a drepturilor, tipurile de servicii garantate de stat, traficul de ființe umane. Specialistul desemnat să susțină aceste sesiuni de îndrumare este consilier juridic cu experiență în abordarea problematicii populației rome, iar metoda de prezentare a informațiilor se bazează discuții libere și dialog. Proiectului “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!” este implementat în perioada 01.02.2022-30.09.2023 de Crucea Roșie Bacău, în parteneriat cu Primăria Blăgești, Primăria Comănești și Asociația Europeană a Romilor pentru Progres și Promovare Interculturală. Valoarea totală a proiectului este de 2.972.333,25 lei, dintre care valoarea grantului este de 2.912.558,75 lei.

 • Cursuri practice de prim-ajutor în satul Buda din comuna Blăgești-activitate în cadrul Proiectului “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!”

  Crucea Roșie Bacău a găzduit în data de 5 octombrie 2022 vizita mai multor reprezentanți mass-media din regiunea Moldovei, fiind urmărit impactul activităților Proiectului “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!” în viața comunității din satul Buda din comuna Blăgești. Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în calitate de Operator de Programare, și ca obiectiv general creşterea incluziunii sociale şi abilitarea a 1400 de romi din zone marginalizate ale județului Bacău: satele Buda-cătun Șipote și Poiana Negustorului din comuna Blăgești și cartierul Șupan din orașul Comănești. Echipa Crucii Roșii Bacău, formată din asistent medical și instructori de prim-ajutor, a susținut un Atelier de prim-ajutor, intitulat sugestiv “Mama și copiii”. Este o activitate dedicată exclusiv femeilor, care sunt încurajate să participe alături de copii. Astfel, mamele cu copii mici nu vor fi împiedicate să vină la atelierele Crucii Roșii, în cadrul cărora sunt prezentate tehnici de bază, universal valabile, pe care le poate practica oricine, fără niciun fel de experiență medicală. “A ști să acorzi primul ajutor de bază poate face uneori diferența între viață și moarte, cu atât mai mult în comunitățile vulnerabile. Tocmai de aceea, echipa Crucii Roșii Bacău susține lunar cursuri și demonstrații dedicate persoanelor de etnie romă din aceste comunități. Urmărim participarea femeilor, alături de copii, prin dezvoltarea unui mediu prietenos. Ne bucurăm să constatăm că femeile rome sunt participative și se afirmă în cadrul unor activități dedicate exclusiv lor, ce presupun dezvoltarea cunoștințelor și abilităților de prim ajutor, igienă și educație pentru sănătate”, a declarat cu această ocazie Dan-Marcel Babliuc, directorul Crucii Roșii Bacău. La rândul său, Doru Tănase, Președintele Asociației Europeane a Romilor pentru Progres și Promovare Interculturală, organizație parteneră în cadrul proiectului, a vorbit despre beneficiile efective înregistrate la nivelul locuitorilor: “ne bucură implicarea Crucii Roșii în aceste comunități sărace, iar rezultatele încep deja să se simtă-consultațiile medicale la domiciliu, instruirile pe teme de sănătate, cursurile de prim-ajutor pentru aduți și copii, toate sunt modalități concrete prin care se poate schimba în bine viața acestor oameni vulnerabili”. Reprezentanții Crucii Roșii și ai partenerilor au prezentat totodată activitățile și rezultatele scontate la finalizarea proiectului: instruiri pe teme de educație pentru sănătate pentru 540 de persoane adulte de etnie romă și pentru 865 de elevi în școlile din comunitățile vizate; furnizarea de servicii medicale prin consultații realizate la domiciliu pentru 250 de persoane vârstnice și bolnavi cronici; consultații stomatologie gratuite pentru 90 de copii de etnie romă; formarea unui număr de 40 tineri romi/tinere rome (dintre care minim 75% femei) în voluntari ai Crucii Roșii Bacău, după obținerea certificării prin parcurgerea și absolvirea cursului de prim-ajutor; desfășurarea de ateliere și demonstrații de prim-ajutor de bază, cu participarea a 180 de mame, însoțite de copii mici; derularea de consilieri social-suportive și consilieri juridice, înființarea de puncte de prim ajutor. Toate persoanele participante la activitățile proiectului beneficiază de sprijin material, după caz: pachete alimentare și pachete cu produse de igienă, ghiozdane echipate pentru elevi, kit-uri de igienă orală. Proiectului “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!” este implementat în perioada 01.02.2022-30.09.2023 de Crucea Roșie Bacău, în parteneriat cu Primăria Blăgești, Primăria Comănești și Asociația Europeană a Romilor pentru Progres și Promovare Interculturală. Valoarea totală a proiectului este de 2.972.333,25 lei, dintre care valoarea grantului este de 2.912.558,75 lei.

 • Copiii învață noțiuni de prim-ajutor și de educație pentru sănătate

  Noțiuni de prim-ajutor și de educație pentru sănătate, inclusiv instruiri pe tema igienei dentare, sunt predate lunar de experții Crucii Roșii Bacău elevilor din comuna Blăgești și cartierul Șupan din orașul Comănești. Acestea sunt locațiile de implementare ale proiectului “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!” Pe toată durata proiectului, din februarie 2022 până în septembrie 2023, 865 de elevi din aceste comunități vulnerabile vor parcurge instruiri pe teme de educație pentru sănătate și își vor însuși abilități de acordare a primului ajutor de bază. Proiectul “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!” este implementat în perioada 01.02.2022-30.09.2023, în parteneriat cu Primăria Blăgești, Primăria Comănești și Asociația Europeană a Romilor pentru Progres și Promovare Interculturală. Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de Operator de Program.

 • Consultații medicale gratuite în comunitățile vulnerabile din Blăgești și Comănești

  Consultații medicale gratuite derulate în comunitățile vulnerabile din satele Buda și Poiana Negustorului din comuna Blăgești si cartierul Șupan din orașul Comănești – activități lunare în cadrul proiectului “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!”. Recent, 15 familii din comuna Blăgești au primit vizita echipajului medical al Crucii Roșii Bacău, format din medic, asistent medical și ambulanțier. Aceste consultații se finalizează prin completarea unor fișe de monitorizare medicală, ce vor fi ulterior transmise și către medicii de familie. Servicii medicale oferite: monitorizare parametrii, asistare pentru respectarea prescripțiilor medicale, efectuarea de tratamente prescise, recomandări. Proiectul “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!” este implementat în perioada 01.02.2022-30.09.2023, în parteneriat cu Primăria Blăgești, Primăria Comănești și Asociația Europeană a Romilor pentru Progres și Promovare Interculturală. Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de Operator de Program.

 • Activități social-suportive, centrate pe nevoile persoanelor de etnie romă

  Activități social-suportive, cu rol de prevenţie și sprijin, centrate pe nevoile persoanelor de etnie romă, din cartierul Șupan-oraș Comănești și satale Buda și Poiana Negustorului, din comuna Blăgești. În cadrul evaluărilor, și apoi consilierilor, specialistul în asistență socială identifică resursele de care dispune pentru demararea intervenției sociale, obstacolele existente, obiectivele și direcțiile planului de acțiune, precum și progresele realizate pe parcurs, și implicit rezultatele finale. Sunt intervenții derulate în cadrul proiectului “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!”, activitățile acestuia cuprinzând: instruiri pe teme de educație pentru sănătate pentru persoane adulte de etnie romă și pentru elevi în școlile din comunitățile vizate; furnizarea de servicii medicale prin consultații realizate la domiciliu pentru, consultații stomatologie; formarea de tineri romi/tinere rome în voluntari ai Crucii Roșii Bacău, după obținerea certificării prin parcurgerea și absolvirea cursului de prim-ajutor; desfășurarea de ateliere și demonstrații de prim-ajutor de bază, cu participarea mamelor, însoțite de copii mici; derularea de consilieri social-suportive și consilieri juridice. Proiectul “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!” este implementat în perioada 01.02.2022-30.09.2023, în parteneriat cu Primăria Blăgești, Primăria Comănești și Asociația Europeană a Romilor pentru Progres și Promovare Interculturală. Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de Operator de Program.

 • Cluburi Sanitarii pricepuți, în școlile din Blăgești și Comănești

  În perioada vacanței școlare, continuă activitățile din cadrul Cluburilor Sanitarii pricepuți, organizate în școlile din comuna Blăgești și cartierul Șupan din Comănești, județul Bacău. Acestea constau în desfășurarea de ateliere în care copiii învață acordarea primului ajutor de bază, prin exerciții și simulări adaptate vârstei, sub coordonarea instructorilor de la Crucea Roșie Bacău. Scopul este acela de a forma deprinderi de acordare a primului ajutor, dar și principii de viață sănătoasă în rândul elevilor. Este o activitate în cadrul Proiectului “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!”, implementat de Crucea Roșie Bacău în parteneriat cu Primăria Blăgești, Primăria Comănești și Asociația Europeană a Romilor pentru Progres și Promovare Interculturală. Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de Operator de Program, și are ca ca obiectiv general creşterea incluziunii sociale şi abilitarea a 1400 de romi din zone rurale și urbane marginalizate ale județului Bacău: satele Buda-cătun Șipote și Poiana Negustorului din comuna Blăgești și cartierul Șupan din orașul Comănești. Valoarea totală a proiectului este de 2.972.333,25 lei, dintre care valoarea grantului este de 2.912.558,75 lei.

 • Ziua naţională de comemorare a Holocaustului împotriva romilor, marcată prin evenimente la Comănești și Blăgești

  Pe data de 2 august este marcată Ziua naţională de comemorare a Holocaustului împotriva romilor – Samudaripen, stabilită prin Legea nr. 124/2020, prilej cu care este adus un omagiu memoriei victimelor de etnie romă ale Holocaustului. În această zi, în anul1944, în lagărul de concentrare de la Auschwitz II-Birkenau, mii de oameni de etnie romă rămași în viață – femei, bătrâni și copii au fost exterminați în camerele de gazare. În sala de ședințe din Primăria Comănești, acest moment a fost marcat de reprezentanții Primăriei Comănești, ai Asociației Europeane a Romilor Pentru Progres și Promovare Interculturală și de cei ai Crucii Roșii Bacău, care au prezentat audienței un film pe această temă, filme documentare și materiale audio-video despre istoria romilor și valorile culturale romani. Ulterior, participanții au discutat despre momentul dureros al Holocaustului, dar și despre aspecte actuale din viața romilor. Este doar una dintre activitățile din cadrul Proiectului “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună”, prin care ne propunem promovarea culturii, tradițiilor și istoriei etniei rome. Informarea și conștientizarea populației majoritare asupra valorilor rome și familiarizarea acestora cu o imagine corectă a acestei etnii, contribuie la schimbarea imaginii despre minoritatea romă. Proiectul “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!” este implementat de Crucea Roșie Bacău în parteneriat cu Primăria Blăgești, Primăria Comănești și Asociația Europeană a Romilor pentru Progres și Promovare Interculturală. Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de Operator de Program, și are ca ca obiectiv general creşterea incluziunii sociale şi abilitarea a 1400 de romi din zone rurale și urbane marginalizate ale județului Bacău: satele Buda-cătun Șipote și Poiana Negustorului din comuna Blăgești și cartierul Șupan din orașul Comănești. Valoarea totală a proiectului este de 2.972.333,25 lei, dintre care valoarea grantului este de 2.912.558,75 lei.

 • Copiii din cartierul Șupan devin sanitari pricepuți

  Deși este vacanță școlară, continuă acțiunile echipei Crucii Roșii Bacău în unitățile de învățământ din comuna Blăgești și din cartierul Șupan din orașul Comănești, derulate în cadrul Proiectului “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!”. Săptămâna aceasta, elevii Școlii Gimnaziale nr. 4 din Comănești au participat la o serie de activități în în cadrul Clubului Sanitarii Pricepuți, în urma cărora au învățat, alături de colegii de la Crucea Roșie: însuşirea și aplicarea cunoştinţelor despre acordarea corectă a primului ajutor de bază, noţiuni privind adoptarea unui mod de viaţă sănătos, precum şi însuşirea cunoştinţelor despre Mişcarea Internaţională de Cruce Roşie şi Semilună Roşie. “Este esențial să învățăm din copilărie măsuri de prim ajutor: cum să acționăm în cazul unei arsuri, în cazul unei plăgi, când trebuie sunat la ambulanță, ce trebuie să spunem la 112. De la vârste mai mari, deja putem învăța elevii să facă manevre de resuscitare și să acorde primul ajutor. Echipa noastră a fost foarte plăcut surprinsă de dăruirea acestor copii, de dorința și capacitatea lor de a-și însuși informații și de a le pune în practică“, a afirmat cu această ocazie Mirela Blănaru, asistent medical și instructor prim-ajutor. Proiectului “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!”, este implementat de Crucea Roșie Bacău în parteneriat cu Primăria Blăgești, Primăria Comănești și Asociația Europeană a Romilor pentru Progres și Promovare Interculturală. Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de Operator de Program, și are ca ca obiectiv general creşterea incluziunii sociale şi abilitarea a 1400 de romi din zone rurale și urbane marginalizate ale județului Bacău: satele Buda-cătun Șipote și Poiana Negustorului din comuna Blăgești și cartierul Șupan din orașul Comănești. Valoarea totală a proiectului este de 2.972.333,25 lei, dintre care valoarea grantului este de 2.912.558,75 lei.

 • Consultații medicale la domiciliu și în ambulanță

  Echipajul medical al Crucii Roșii Bacău a fost din nou pe teren pentru a efectua consultații medicale la domiciliu și în ambulanță, de data aceasta la Poiana Negustorului, sat din comuna Blăgești, în care trăiește o comunitate compactă de persoane de etnie romă. Este o activitate recentă în cadrul Proiectului “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!”, implementat de Crucea Roșie Bacău în parteneriat cu Primăria Blăgești, Primăria Comănești și Asociația Europeană a Romilor pentru Progres și Promovare Interculturală. Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de Operator de Program, și are ca ca obiectiv general creşterea incluziunii sociale şi abilitarea a 1400 de romi din zone rurale și urbane marginalizate ale județului Bacău: satele Buda-cătun Șipote și Poiana Negustorului din comuna Blăgești și cartierul Șupan din orașul Comănești. Valoarea totală a proiectului este de 2.972.333,25 lei, dintre care valoarea grantului este de 2.912.558,75 lei.

 • Romii din Poiana Negustorului și Buda învață să acorde primul ajutor

  Persoanele de etnie romă din satele Poiana Negustorului și Buda-cătun Șipote din comuna Blăgești învață să acorde primul ajutor de bază. Astfel, după parcurgerea instruirilor, vor fi capabile să intervină în situații de urgență petrecute în comunitățile lor, dacă situația o va impune. “Ne bucură interesul pe care îl manifestă participanții și faptul că își doresc să își însușească abilități practice, cum ar fi manevrele de resuscitare, pe care le exersează pe manechin, sub supravegherea noastră”, ne-au mărturisit instructorii Crucii Roșii. Sunt activități lunare în cadrul Proiectului “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!”, implementat în parteneriat cu Primăria Blăgești, Primăria Comănești și Asociația Europeană a Romilor pentru Progres și Promovare Interculturală. Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de Operator de Program, și are ca ca obiectiv general creşterea incluziunii sociale şi abilitarea a 1400 de romi din zone rurale și urbane marginalizate ale județului Bacău: satele Buda-cătun Șipote și Poiana Negustorului din comuna Blăgești și cartierul Șupan din orașul Comănești. Valoarea totală a proiectului este de 2.972.333,25 lei, dintre care valoarea grantului este de 2.912.558,75 lei.

 • Activități de sprijin pentru romii din cartierul Șupan din Comănești

  Activitate în cadrul în cadrul proiectului “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!”, în cartierul Șupan din orașul Comănești, acolo unde trăiește o importantă comunitate de persoane rome: derularea unor întâlniri și discuții față în față, în cadrul cărora specialistul în asistență socială identifică resursele de care dispune pentru demararea intervenției sociale, obstacolele existente, obiectivele și direcțiile planului de acțiune, precum și progresele realizate pe parcurs, implicit rezultatele finale. Pe parcursul derulării proiectului, vor fi realizate evaluări și consilieri social-suportive atât individuale, cât și de grup, cu rol de prevenţie și sprijin centrat pe nevoi pentru persoanele de etnie romă. “Evaluarea socială reprezintă una dintre etapele principale ale acțiunilor specifice asistenței sociale, culegerea datelor despre beneficiarii proiectului și despre situația problematică a acestora, realizându-se prin intermediul metodelor și tehnicilor specifice profesiei, de cunoaștere și investigare a realității socioumane. Evaluarea socială este un proces complex şi continuu prin care sunt estimate şi recunoscute particularităţile de dezvoltare, integrare şi incluziune socială a persoanelor de etnie romă”, a afirmat Lorena Maxim, asistent social. Este doar una dintre intervențiile derulate în cadrul proiectului “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!”, activitățile acestuia cuprinzând: instruiri pe teme de educație pentru sănătate pentru persoane adulte de etnie romă și pentru elevi în școlile din comunitățile vizate; furnizarea de servicii medicale prin consultații realizate la domiciliu pentru, consultații stomatologie; formarea de tineri romi/tinere rome în voluntari ai Crucii Roșii Bacău, după obținerea certificării prin parcurgerea și absolvirea cursului de prim-ajutor; desfășurarea de ateliere și demonstrații de prim-ajutor de bază, cu participarea mamelor, însoțite de copii mici; derularea de consilieri social-suportive și consilieri juridice. Proiectul “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!” este implementat în perioada 01.02.2022-30.09.2023, în parteneriat cu Primăria Blăgești, Primăria Comănești și Asociația Europeană a Romilor pentru Progres și Promovare Interculturală. Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de Operator de Program.

 • Curs de prim-ajutor derulat în cadrul Proiectul “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!”.

  Douăzeci de tineri și tinere de etnie romă din Comănești au parcurs la finalul lunii mai un curs intensiv de prim-ajutor, susținut de instructorii Crucii Roșii Bacău. Tematicile instruirii au cuprins: principii de bază în acordarea primului ajutor; resuscitarea cardio-pulmonară (adult, copil, sugar); corpi străini în caile aeriene superioare; starea de inconştienţă–poziţia laterală stabilă; hemoragii; plăgi; fracturi; arsuri, electrocutarea, degerături, influenţa temperaturii ridicate asupra corpului, febra, convulsiile febrile, intoxicatii; boli cronice acutizate; otrăvirea si primul ajutor in intoxicatii; bandajarea.tipuri de bandaje; primul ajutor psihologic; autoprotecţia salvatorului. Ne dorim ca după parcurgerea acestui curs, ce se finalizează cu evaluarea și certificarea participanților, să existe persoane în comunitate pregătite pentru acordarea primului ajutor de bază. Proiectul “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!” este implementat în perioada 01.02.2022-30.09.2023, în parteneriat cu Primăria Blăgești, Primăria Comănești și Asociația Europeană a Romilor pentru Progres și Promovare Interculturală. Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de Operator de Program.

 • Sesiune de informare publică la Blăgești

  Filiala Bacău a Societăţii Naţionale de Cruce Roșie România, în calitate de Promotor de Proiect, a organizat pe data de 31 mai 2022 a doua sesiunea de informare publică despre Proiectul “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!”, de data aceasta la Primăria Blăgești, cealaltă locație de implementare. Au participat reprezentanți ai Crucii Roșii, ai Primăriei Blăgești, ai Direcției de Asistență Socială, directori și cadre didactice din școlile din comună, mediatori școlari și sanitari, precum și beneficiari ai proiectului. Coordonatorul de proiect și director al Crucii Roșii Bacău, Dan-Marcel Babliuc, a prezentat liniile generale ale proiectului, rolul finanțării și al partenerilor, iar primarul comunei Blăgești, Laurențiu Munteanu, a făcut referire la beneficiile înregistrate la nivelul locuitorilor. Președintele Asociației Europene a Romilor pentru progres și Promovare Interculturală, Doru Tănase, a vorbit despre importanța acțiunilor educative non-formale și cultural–artistice de promovare a obiceiurilor și tradițiilor etniei rome, derulate în cadrul proiectului. În cadrul luărilor de cuvânt, au fost descrise activitățile și rezultatele scontate: instruiri pe teme de educație pentru sănătate pentru 540 de persoane adulte de etnie romă și pentru 865 de elevi (dintre care 440 romi) elevi în școlile din comunitățile vizate; furnizarea de servicii medicale prin consultații realizate la domiciliu pentru 200 de persoane vârstnice de etnie romă și 50 de bolnavi cronici, consultații stomatologie gratuite pentru 90 de copii de etnie romă; formarea unui număr de 40 tineri romi/tinere rome (dintre care minim 75% femei) în voluntari ai Crucii Roșii Bacău, după obținerea certificării prin parcurgerea și absolvirea cursului de prim-ajutor; desfășurarea de ateliere și demonstrații de prim-ajutor de bază, cu participarea a 180 de mame, însoțite de copii mici; derularea de consilieri social-suportive și consilieri juridice. Proiectul “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!” este implementat în perioada 01.02.2022-30.09.2023, în parteneriat cu Primăria Blăgești, Primăria Comănești și Asociația Europeană a Romilor pentru Progres și Promovare Interculturală. Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de Operator de Program.

 • Sesiune de informare publică la Comănești

  Filiala Bacău a Societăţii Naţionale de Cruce Roșie România, în calitate de Promotor de Proiect, a organizat pe data de 25 mai 2022 Sesiunea de informare publică despre Proiectul “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!”, în sala de ședințe din cadrul Primăriei Comănești. În debutul evenimentului, coordonatorul de proiect și director al Crucii Roșii Bacău, Dan-Marcel Babliuc, a prezentat liniile generale ale proiectului, rolul finanțării și al partenerilor, iar primarul orașului Comănești, Viorel Miron, a făcut referire la beneficiile înregistrate la nivelul locuitorilor din cartierul Șupan, Comănești. De asemenea, președintele Asociației Europene a Romilor pentru progres și Promovare Interculturală, Doru Tănase, a vorbit despre importanța acțiunilor educative non-formale și cultural–artistice de promovare a obiceiurilor și tradițiilor etniei rome, derulate în cadrul proiectului. Totodată, membri ai echipei, prezenți la sesiunea de informare publică, au descris activitățile și rezultatele scontate: instruiri pe teme de educație pentru sănătate pentru 540 de persoane adulte de etnie romă și pentru 865 de elevi (dintre care 440 romi) elevi în școlile din comunitățile vizate; furnizarea de servicii medicale prin consultații realizate la domiciliu pentru 200 de persoane vârstnice de etnie romă și 50 de bolnavi cronici, consultații stomatologie gratuite pentru 90 de copii de etnie romă; formarea unui număr de 40 tineri romi/tinere rome (dintre care minim 75% femei) în voluntari ai Crucii Roșii Bacău, după obținerea certificării prin parcurgerea și absolvirea cursului de prim-ajutor; desfășurarea de ateliere și demonstrații de prim-ajutor de bază, cu participarea a 180 de mame, însoțite de copii mici; derularea de consilieri social-suportive și consilieri juridice. Evenimentul s-a finalizat prin discuții libere între toți participanții – reprezentanți ai Crucii Roșii, ai Primăriei Comănești, ai Direcției de Asistență Socială, cadre didactice din Școala nr. 4-cartier Șupan, mediatori școlari și sanitari, precum și beneficiari ai proiectului. Proiectul “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!” este implementat în perioada 01.02.2022-30.09.2023, în parteneriat cu Primăria Blăgești, Primăria Comănești și Asociația Europeană a Romilor pentru Progres și Promovare Interculturală. Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de Operator de Program.

 • Consultații la domiciliu efectuate de echipajul medical al Crucii Roșii Bacău

  Echipajul Crucii Roșii Bacău format din medic, asistent medical și ambulanțier, însoțit de ambulanță, a ajuns în cartierul Șupan, oraș Comănești, pentru a realiza consultații la domiciliile beneficiarilor, activitate realizată în cadrul Proiectul “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!”, implementat în perioada 01.02.2022-30.09.2023. Până la finalizarea proiectului, 250 de persoane de etnie romă vor fi beneficiare ale consultațiilor gratuite la domiciliu și vor primi pachete cu alimente de bază și produse de igienă și curățenie, având în vedere condițiile dificile de trai din comunitate. Proiectul “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!” are ca obiectiv general creşterea incluziunii sociale şi abilitarea a 1400 de romi din satele Poiana Negustorului și Buda-cătun Șipote, comuna Blăgești și cartier Șupan, oraș Comănești, prin furnizarea un pachet de servicii medicale și de educație pentru sănătate, concomitent cu organizarea de acțiuni conjugate pentru încurajarea participării active a romilor la procesul de luare a deciziilor şi la promovarea combaterii discriminării. Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de Operator de Program. Valoarea totală a proiectului este de 2.972.333,25 lei, dintre care valoarea grantului este de 2.912.558,75 lei.

 • Lecții de prim ajutor și educație pentru sănătate

  În perioada 11-14 aprilie, echipa Crucii Roșii Bacău a susținut lecții de prim ajutor și educație pentru sănătate în două unități de învățământ din comuna Blăgești și în Școala nr. 4 din cartierul Șupan-Comănești, localități în care se implementează în perioada 01.02.2022-30.09.2023 Proiectul “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!”. Elevii de gimnaziu au învățat principalele măsuri de prim ajutor de bază: resuscitarea, modalitățile de intervenție în caz de hemoragie și fracturi, cum trebuie procedat și mai ales cum nu trebuie procedat în caz de accident, noțiuni de igienă, precum și modalități de prevenire a bolilor transmisibile pe cale aeriană. Informațiile prezentate au fost considerate foarte utile, atât de către copii, cât și de către cadrele didactice. Activitățile de instruire vor continua în lunile viitoare, astfel încât toți elevii să parcurgă aceste noțiuni. Proiectul “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!” are ca obiectiv general creşterea incluziunii sociale şi abilitarea a 1400 de romi din locațiile menționate prin furnizarea un pachet de servicii medicale și de educație pentru sănătate, concomitent cu organizarea de acțiuni conjugate pentru încurajarea participării active a romilor la procesul de luare a deciziilor şi la promovarea combaterii discriminării. Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de Operator de Program. Valoarea totală a proiectului este de 2.972.333,25 lei, dintre care valoarea grantului este de 2.912.558,75 lei.

EN RO