Crucea Rosie Bacau implementeaza Proiectul “O viață demnă pentru bunicii noștri”, cofinantat de Consiliul Judetean Bacau

COMUNICAT DE PRESĂ

Filiala Bacău a Societății Naționale de Cruce Roșie România implementează în perioada 12 august 2020 – 13 noiembrie 2020 Proiectul “O viață demnă pentru bunicii noștri”, proiect cofinanțat de Consiliul Județean Bacău prin Programul finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu pentru anul 2020, conform Legii nr. 350/2005.
Obiectivul principal al proiectului constă în îmbunătățirea stării de sănătate și a calității vieții pentru 40 de persoane vârstnice aflate în situații de dependență și/sau risc de excluziune socială din localitățile Comănești și Onești prin furnizarea de servicii integrate de îngrijire la domiciliu, precum și distribuirea lunară de pachete cu alimente, produse de curățenie și igienă. În fiecare din localitățile menționate, va exista un angajat al Crucii Roșii Bacău – îngrijitor/îngrijitoare bătrâni la domiciliu, care va efectua servicii de menaj ușor, de igienă, activități de socializare cu persoanele vârstnice, determinarea tensiunii arteriale și a glicemiei, plata utilităților, însoțirea la medicul de familie, realizarea de cumpărături, și altele.
Îngrijirile socio-medicale acordate în cadrul proiectului vor permite celor 40 de persoane vârstnice cu domiciliul în localitățile Comănești și Onești să își dezvolte capacitatea maximă din punct de vedere fizic, intelectual, emoțional și exercitarea dreptului de a rămâne în propria locuință. Pe parcursul celor trei luni de implemantare, 40 de persoane vârstnice vor primi servicii de îngrijire la domiciliu, vor fi achiziționate și distribuite lunar către grupul țintă 40 de pachete cu alimente și 40 de pachete cu produse de igienă și curățenie.
Valoarea totală a proiectului este de 45 362 lei, dintre care 40 000 lei valoarea cofinanțării Consiliului Județean Bacău.

Despre Filiala Bacău a Societății Naţionale de Cruce Roşie România:

Filiala Bacău a Societății Naționale de Cruce Roșie din România este autorizată pentru practica îngrijirilor la domiciliu cu personal medical angajat, conform AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE, emisă de Ministerul Sănătății nr. 2552/12.05.2020 (este cea de-a treia autorizație consecutivă, prima fiind obținută în anul 2014). Totodată, Filiala Bacău deține licența de funcționare nr. 1548/22.02.2016 pentru serviciul social CENTRUL DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU PERSOANE VÂRSTNICE. Avem deci o vastă experiență în practica îngrijirilor la domiciliu, atât a celor socio-medicale, cât și a celor medicale, personal angajat care îndeplinește standardele în domeniu, precum și experiență în derularea unor proiecte similare.
Filiala Bacău a Societății Naţionale de Cruce Roşie România asistă persoanele vulnerabile în situații de dezastre și de criză. Prin programele și activitățile sale în beneficiul societății, contribuie la prevenirea și alinarea suferinței sub toate formele, protejează sănătatea și viata, promovează respectul față de demnitatea umană, fără nicio discriminare bazată pe naționalitate, rasă, sex, religie, vârstă, apartenență socială sau politică.

Data: 26.08.2020

Pentru informații suplimentare nu ezitați să ne contactați la:
Filiala Bacău a Societății Naţionale de Cruce Roşie România- str. Oituz, nr.61, Bacău
Tel: +40 234 523 733, Fax: +40 372 875 691
E-mail: bacau@crucearosie.ro

Proiect realizat cu sprijinul Consiliului Județean Bacău.

Postat în comunicate

În arhivă