Activități de sprijin pentru romii din cartierul Șupan din Comănești

Activitate în cadrul în cadrul proiectului “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!”, în cartierul Șupan din orașul Comănești, acolo unde trăiește o importantă comunitate de persoane rome: derularea unor întâlniri și discuții față în față, în cadrul cărora specialistul în asistență socială identifică resursele de care dispune pentru demararea intervenției sociale, obstacolele existente, obiectivele și direcțiile planului de acțiune, precum și progresele realizate pe parcurs, implicit rezultatele finale.

Pe parcursul derulării proiectului, vor fi realizate evaluări și consilieri social-suportive atât individuale, cât și de grup, cu rol de prevenţie și sprijin centrat pe nevoi pentru persoanele de etnie romă. “Evaluarea socială reprezintă una dintre etapele principale ale acțiunilor specifice asistenței sociale, culegerea datelor despre beneficiarii proiectului și despre situația problematică a acestora, realizându-se prin intermediul metodelor și tehnicilor specifice profesiei, de cunoaștere și investigare a realității socioumane. Evaluarea socială este un proces complex şi continuu prin care sunt estimate şi recunoscute particularităţile de dezvoltare, integrare şi incluziune socială a persoanelor de etnie romă”, a afirmat Lorena Maxim, asistent social.

Este doar una dintre intervențiile derulate în cadrul proiectului “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!”, activitățile acestuia cuprinzând: instruiri pe teme de educație pentru sănătate pentru persoane adulte de etnie romă și pentru elevi în școlile din comunitățile vizate; furnizarea de servicii medicale prin consultații realizate la domiciliu pentru, consultații stomatologie; formarea de tineri romi/tinere rome în voluntari ai Crucii Roșii Bacău, după obținerea certificării prin parcurgerea și absolvirea cursului de prim-ajutor; desfășurarea de ateliere și demonstrații de prim-ajutor de bază, cu participarea mamelor, însoțite de copii mici; derularea de consilieri social-suportive și consilieri juridice.

Proiectul “Echitate pentru sănătate, echitate pentru o viață mai bună!” este implementat în perioada 01.02.2022-30.09.2023, în parteneriat cu Primăria Blăgești, Primăria Comănești și Asociația Europeană a Romilor pentru Progres și Promovare Interculturală. Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de Operator de Program.

Postat în Echitate pentru sanatate

În arhivă